RPHA editor —

syntheticum

1173 Pápának sok hamis találmányi között – A gyülekező helyről, a temetkezésről, a kalendáriumról, az álomról és a jövendölésről

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte ? Eössi András, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1599.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Áldott az Úristen örökké mennyekben (0083).

A szöveg teljes terjedelme 50 strófa.

Metrumképlete:

x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > hitvita
vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633, szombatos (S 34) p. 269.

Modern kiadása: RMKT17-5-212.

A dallam kiadása: RMDT1 #15.

analyticum

Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (S 34) p. 269

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv cím: Ez énekeskönyv a hamis vallásoknak rontására és az igaz vallásnak minden részeinek megmutatására irattatott; 15. [A gyülekező helyről, a temetkezésről, a kalendáriumról, álomról, jövendölésről.] A nótára: Áldott vagy, Úristen, örökké mennyégben

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Ez énekeskönyv a hamis vallásoknak rontására és az igaz vallásnak minden részeinek megmutatására irattatott; 15. [A gyülekező helyről, a temetkezésről, a kalendáriumról, álomról, jövendölésről.] A nótára: Áldott vagy, Úristen, örökké mennyégben Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv