RPHA editor —

syntheticum

1167 Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk – Nagyheti hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Hymnus in honore Sanctae Crucis: Venantius Honorius Clementianus Fortunatus. AH,50,74, CH,21481. Lásd: Király zászlói terjednek (760). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A Krisztusnak szenvedése mindeneknél nyilván vagyon (7105), Vexilla regis prodeunt (5199).

A szöveg teljes terjedelme 4, 5, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 65, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 31r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 54, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 70, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 95, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 70, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 99v »MEK, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 22r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 79, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 23, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 38, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 131, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 134, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 177, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 109v, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 5r »MEK, Bornemisza-énekeskönyv toldaléka, 17. sz. második fele, evangélikus (S 147) p. 3v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 253, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 3v.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 153, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 188, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 24, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 83 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 31, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 31, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 37, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 46, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 19, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 31, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 29, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 34, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 32, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 31, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 37, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 46, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 30, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 24, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 32, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 32, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 33, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 33, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 19, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 134, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 25, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 21.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-157.

A dallam kiadásai: RMDT1 #168, NZ-3-148.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 65
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 31r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 54
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 70
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 95
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 70
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 99v
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 22r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 79
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 23
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 38
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 131
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 134
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 177
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 109v
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 5r
Bornemisza-énekeskönyv toldaléka, 17. sz. második fele (S 147) p. 3v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 253
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 3v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 153
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 188
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 24
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 83
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 31
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 31
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 37
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 46
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 19
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 31
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 29
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 34
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 32
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 31
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 37
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 46
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 30
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 24
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 32
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 32
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 33
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 33
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 19
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 134
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 25
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 21

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0083
kezdősor: Keresztyének, örvendezzünk
nótajelzés: (kotta)
Rádai graduál cím: Alius. Vexilla regis prodeunt
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: hymnus
Spáczai graduál cím: In die Passionis Domini
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
Batthyány-kódex cím: Alius. Vexilla regis
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: hymnus
Béllyei graduál metrum: a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3)
v46: a, a, a, a
v47: 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3)
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni kell.
műfaj: vallásos
Balogi cancionale kezdősor: Keresztyének, örvendezzünk, mert országol mi királyunk
Komjátszegi graduál kezdősor: Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
cím: Alia finita contionem
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
istentisztelet: prédikáció után
Csonka antifonálé kezdősor: Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Nagypéntek
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0153
kezdősor: Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0188
kezdősor: Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0134
kezdősor: Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Erdélyi graduál-töredék kezdősor: Mert a Krisztus értünk mene szörnyű halálra
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Keresztyének, örvendezzünk Az keresztyeni üdvözitö
Keresztyének, örvendezzünk, mert országol mi királyunk Balogi cancionale
Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének Komjátszegi graduál
Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének Csonka antifonálé
Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének
Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének Isteni ditsiretek, imadságos
Örvendezzünk, ó, hívek, és vigadjunk, keresztyének Isteni dicsiretek, imadsagok
Mert a Krisztus értünk mene szörnyű halálra Erdélyi graduál-töredék
cím Alius. Vexilla regis prodeunt Rádai graduál
In die Passionis Domini Spáczai graduál
Alius. Vexilla regis Batthyány-kódex
Alia finita contionem Komjátszegi graduál
megjegyzések A metrum-javaslatot ellenőrizni kell. Béllyei graduál
teljes-e? A vers szövege teljes Spáczai graduál
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
töredék - töredék terjedelme Erdélyi graduál-töredék
terjedelem 10 versszak Spáczai graduál
9 versszak Batthyány-kódex
5 versszak Komjátszegi graduál
5 versszak Csonka antifonálé
4 versszak
4 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
4 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
4 versszak Erdélyi graduál-töredék
metrum a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3) Béllyei graduál
műfaj vallásos
egykorú műfaj: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Spáczai graduál
vallásos
egykorú műfaj: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos Béllyei graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek
istentisztelet: prédikáció után
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Nagypéntek
Csonka antifonálé
nótajelzés (kotta) Az keresztyeni üdvözitö