RPHA editor —

syntheticum

1163 Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben – Ps 99=100

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 99=100. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Az Úristent magasztalom (0154), Istenünkhöz fohászkodván (0618), E földön, ti minden népek (7200).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Istenünkhöz fohászkodván (618).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 168, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 507.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 55v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 63v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 59r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 59r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 127, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 670, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 581, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 119, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 119, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 91, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 111, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 119, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 150, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 243, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 119, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 123, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 626, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 119, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 106, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 244, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 244, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 118, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 247, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 247, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 85, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 133, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 117.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 168
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 507
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 55v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 63v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 59r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 59r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 127
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 670
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 581
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 119
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 119
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 91
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 111
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 119
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 150
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 243
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 119
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 123
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 626
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 119
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 106
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 244
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 244
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 118
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 247
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 247
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 85
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 133
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 117

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0055-B
megjegyzések: A vers feltételezett előfordulása.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0670
cím: A keresztyéni jámbor életről
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0118
cím: Ismét hív az Isten dicséretére a szent hajlékban
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0127
kezdősor: Örüljetek az Istenben, szolgáljátok őt örömben

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Örüljetek az Istenben, szolgáljátok őt örömben Keresztyéni isteni dicséretek
cím A keresztyéni jámbor életről Kereszteni isteni dicsiretek
Ismét hív az Isten dicséretére a szent hajlékban Soltari énekek
megjegyzések A vers feltételezett előfordulása. Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: keresztény élet
Kereszteni isteni dicsiretek