RPHA editor —

syntheticum

1159 Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá – Ps 43=44

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 43=44. Akrosztichonja: ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (0615), Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (1052), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306), Pokolnak kínját (5155).

A szöveg teljes terjedelme 23 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 70r, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 43r, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 97, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 119v, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 50v, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 71, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 344, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 362, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 3r »MEK, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 77.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 265, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 537, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 362.

Modern kiadása: Psalterium-1979-89.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 70r
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 43r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 97
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 119v
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 50v
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 71
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 344
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 362
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 3r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 77
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 265
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 537
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 362

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Mátéfi János kódexe kezdősor: Ország kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 44. Ország rablásáról Izrael sír
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex terjedelem: 22 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: ORSzAG RABLASAOL ISRAEL SI
Magyari Péter kódexe kezdősor: Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor látá
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0537
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ország kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá Mátéfi János kódexe
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor látá Magyari Péter kódexe
cím Ps. 44. Ország rablásáról Izrael sír Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
akrosztikon ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI Péchi Simon-énekeskönyv
ORSzAG RABLASAOL ISRAEL SI Kövendi János-kódex
ORSzAG RABLASAROL ISRAEL SI Isteni ditsiretek, imadságos
teljes-e? A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
terjedelem 22 versszak Kövendi János-kódex
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv