RPHA editor —

syntheticum

1139 Ó, Úristen, tekints hozzánk – Ps 11=12

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Der 12. Psalm: Salvum me fac: Martin Luther. Az akrosztichon léte bizonytalan: ONAN ATTA ? Nincs kolofon. Keletkezési idő 1523-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (0365), Jövel, légy velünk, Úristen (0694), Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (0921).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A hamis szók, nyelvek ellen (11), Bűnösök, hozzád kiáltunk (214), Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (365), Jer, hamar segíts meg, Uram (647), Keresztyéneknek Istene (732), Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (905).

A szöveg teljes terjedelme 8 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, b8, b8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 3v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 494, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 72, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 365, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 17v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 342, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 360, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 112, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 412, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 70r, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 9r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Q5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 51, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 16, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 37v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 16, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 83v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 18, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 172, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 10v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 400 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 207, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 112, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 11v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 11r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 390, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 11r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 534, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 23, A b. e. d. Boldisar Meisner Lőcse, 1635, evangélikus (RMNy 1629) p. 27 »MEK, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 609, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 296r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 525, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 22, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 22, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 17, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 20, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 22, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 27, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 116, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 22, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 22, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 22, Az keresztyen hütnek s. l., 1689, evangélikus (RMK I 1381/B) p. 0r, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 19, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 117, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 117, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 119, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 119, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 15, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 360, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 24, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 21.

A dallam kiadásai: RMDT1 #135, RMDT1 #136, MZ-1981-197.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 3v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 494
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 72
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 365
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 17v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 342
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 360
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 112
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 412
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 70r
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 9r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 51
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 16
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 37v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 16
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 83v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 18
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 172
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 10v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 400
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 207
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 112
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 11v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 11r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 390
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 11r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 534
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 23
A b. e. d. Boldisar Meisner Lőcse, 1635 (RMNy 1629) p. 27
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 609
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 296r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 525
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 22
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 22
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 17
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 20
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 22
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 27
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 116
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 22
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 22
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 22
Az keresztyen hütnek s. l., 1689 (RMK I 1381/B) p. 0r
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 19
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 117
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 117
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 119
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 119
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 15
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 360
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 24
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 21

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0172
megjegyzések: Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0112
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 12. zsoltár
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
Bölöni-kódex kezdősor: Ó, Úristen, tekints reánk
Kecskeméti graduál terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0016
metrum: a8(4,4), a8(4,4), b8(4,4), b8(4,4), c8(4,4), c8(4,4), c8(4,4)
v46: a, a, b, b, c, c, c
v47: 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4)
megjegyzések: Ezt a metrumot javasolta az RMNy 429 feldolgozója, de ellenőrizni kell.
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0083-B
metrum: a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8, a8(5,3), a8, a8(4,4)
v46: a, a, a, a, a, a, a
v47: 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8, 8(5,3), 8, 8(4,4)
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.A metrum-javaslatot ellenőrizni kell.
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
A b. e. d. Boldisar Meisner nyomtatott forrás: 28:1629 P:0027
terjedelem: 1 versszak
metrum: a8(4,4), a8(4,4), b8(4,4), b8(4,4), c8(4,4), c9(5,4), x9(5,4)
v46: a, a, b, b, c, c, x
v47: 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 8(4,4), 9(5,4), 9(5,4)
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0296-A
főcím: Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen
műfaj: vallásos
dogmatika: bálványimádás
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyház
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0609
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kecskeméti-graduál függeléke megjegyzések: A vers eleje 18 : 58-ban található.
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Q5-B
megjegyzések: Kálmán Farkas szerint Jó Úristen, tekints hozzánk-kezdete is volt a versnek, ebben az esetben az akrosztichon: JANATTA lenne, s ő János Zsigmond nevével kapcsolja egybe. Horváth Cyrill valószínűnek tartja, hogy mivel a Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 214) kezdetű verssel rokon a metruma, ezért ez a két vers egy kéz munkája. Jakab Elek szerint Dávid Ferenc írta.

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ó, Úristen, tekints reánk Bölöni-kódex
főcím Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 12. zsoltár Szent Biblia
megjegyzések Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen Az kereztieni gievlekezetben
Ezt a metrumot javasolta az RMNy 429 feldolgozója, de ellenőrizni kell. Enekes keoniv
RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.A metrum-javaslatot ellenőrizni kell. Enekec harom rendbe
A vers eleje 18 : 58-ban található. Kecskeméti-graduál függeléke
Kálmán Farkas szerint Jó Úristen, tekints hozzánk-kezdete is volt a versnek, ebben az esetben az akrosztichon: JANATTA lenne, s ő János Zsigmond nevével kapcsolja egybe. Horváth Cyrill valószínűnek tartja, hogy mivel a Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 214) kezdetű verssel rokon a metruma, ezért ez a két vers egy kéz munkája. Jakab Elek szerint Dávid Ferenc írta. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Kecskeméti graduál
töredék - töredék terjedelme A b. e. d. Boldisar Meisner
terjedelem 3 versszak Kecskeméti graduál
1 versszak A b. e. d. Boldisar Meisner
metrum a8(4,4), a8(4,4), b8(4,4), b8(4,4), c8(4,4), c8(4,4), c8(4,4) Enekes keoniv
a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8, a8(5,3), a8, a8(4,4) Enekec harom rendbe
a8(4,4), a8(4,4), b8(4,4), b8(4,4), c8(4,4), c9(5,4), x9(5,4) A b. e. d. Boldisar Meisner
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: bálványimádás
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek