RPHA editor —

syntheticum

1134 Ó, te meghalandó emberi nemzetség – Vigyázásra intés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (0167), Ember, emlékezzél utolsó napodról (0341), Ó, mint keseregnek most a keresztyének (1127), Halandó emberek, kik most jelen vagytok (0480).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Halandó emberek, kik most jelen vagytok (480), Istennek jó voltát énekben jelentem (608), Sok nyomorúsággal élete embernek (1265).

A szöveg teljes terjedelme 12, 14, 15, 16 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > alkalmi ének > temetési ének
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 50r »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 3r »MEK, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 709, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 107v »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 32v »MEK, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 528.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 250v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 242, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 283, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 21v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 409, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/2) p. 4v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 509 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/2) p. 4r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/2) p. 5r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 505, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/2) p. 5r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/4) p. 8, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 747, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 657, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 356, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 356, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 292, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 7, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 356, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 56, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 459, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 590, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 366, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 428, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 659, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 366, In exequiis defunctorum Lőcse, 1682, protestáns (RMK I 1288/A) p. 15, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 333, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 609, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 25, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 609, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 19, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 77, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 713, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 713, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 275, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 65, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 18.

A dallam kiadásai: RMDT1 #77, RMDT1 #203, RMDT2 #290.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 50r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 3r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 709
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 107v
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 32v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 528
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 250v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 242
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 283
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 21v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 409
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/2) p. 4v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 509
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/2) p. 4r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/2) p. 5r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 505
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/2) p. 5r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/4) p. 8
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 747
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 657
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 356
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 356
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 292
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 7
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 356
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 56
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 459
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 590
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 366
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 428
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 659
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 366
In exequiis defunctorum Lőcse, 1682 (RMK I 1288/A) p. 15
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 333
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 609
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 25
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 609
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 19
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 77
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 713
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 713
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 275
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 65
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 18

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: halotti
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Thordai-kódex főcím: Temetőkertben való énekek
cím: Erkölcsös életre való intés
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
tartalom 1: intő-ének
Halotti énekek kezdősor: Ó, majd elmúlandó emberi nemzetség
főcím: Temetésekre való énekek
terjedelem: 12 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Főképpen mirigyben mondandó
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: pestis
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0250-B
cím: Vigyázásra intés. Nótát keress avagy: Bátran érted etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0409
főcím: Temetéskor való dicséretek
cím: Alia. Ó, mint keseregnek nótájára
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0747
főcím: Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
nyomtatott forrás: 27:0898/2 P:0356
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0077
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
In exequiis defunctorum nyomtatott forrás: 27:1408/A P:0025
megjegyzések: Csonka, de a terjedelmet majd meg kell nézni.
Kőrispataki István-énekeskönyv főcím: Halott énekek
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: halotti
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/2 P:0004-B
főcím: Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani
cím: Más. Vigyázásra való intés
műfaj: vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
egykorú műfaj: halotti
tartalom 1: intő-ének

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ó, majd elmúlandó emberi nemzetség Halotti énekek
főcím Temetőkertben való énekek Thordai-kódex
Temetésekre való énekek Halotti énekek
Temetéskor való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Halott temetéskorra való válogatott keresztyéni énekek Kereszteni isteni dicsiretek
Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Halott temetéskorra való énekek; Első rész, melyben vannak azok, amelyeket a halottnak fölvétele előtt szoktanak mondani Keresztyeni enekek
cím Erkölcsös életre való intés Thordai-kódex
Főképpen mirigyben mondandó Szoszna Demeter-énekeskönyv
Vigyázásra intés. Nótát keress avagy: Bátran érted etc. Enekec harom rendbe
Alia. Ó, mint keseregnek nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Más. Vigyázásra való intés Keresztyeni enekek
megjegyzések Csonka, de a terjedelmet majd meg kell nézni. In exequiis defunctorum
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Thordai-kódex
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes
A vers szövege teljes Soltari énekek
A vers szövege teljes Kőrispataki István-énekeskönyv
terjedelem 14 versszak Bölöni-kódex
15 versszak Petri András-énekeskönyv
14 versszak Thordai-kódex
12 versszak Halotti énekek
14 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
15 versszak
14 versszak Soltari énekek
14 versszak Kőrispataki István-énekeskönyv
műfaj vallásos
egykorú műfaj: halotti
Bölöni-kódex
vallásos
alkalom: temetés
tartalom 1: intő-ének
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
tartalom 1: pestis
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
tartalom 1: intő-ének
Enekec harom rendbe
vallásos
alkalom: temetés
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: temetés
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: halotti
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés: a halott felvétele előtt
egykorú műfaj: halotti
tartalom 1: intő-ének
Keresztyeni enekek