RPHA editor —

syntheticum

1129 Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen – Csütörtökre való hymnus a teremtésről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Feria quinta hymnus ad Vesperas. AH,51,37, CH,10934. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Ut queant laxis (5194).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 109, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 76, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 113, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 63r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 38v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 203, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 96, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 269r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 33, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 32v, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 38, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 61, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 12, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 15, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 31.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 66r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 42, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 19, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 52, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 177 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 52, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 52, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 61, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 34, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 52, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 50, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 56, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 53, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 51, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 61, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 51, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 41, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 53, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 53, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 55, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 55, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 31, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 15, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 44, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 37.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-179.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 109
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 76
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 113
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 63r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 38v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 203
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 96
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 269r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 33
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 32v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 38
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 61
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 12
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 15
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 31
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 66r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 42
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 19
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 52
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 177
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 52
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 52
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 61
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 34
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 52
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 50
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 56
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 53
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 51
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 61
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 51
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 41
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 53
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 53
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 55
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 55
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 31
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 15
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 44
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 37

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Batthyány-kódex főcím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum
cím: Alius quinti diei
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Rádai graduál főcím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum
cím: Alius quinti diei
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Eperjesi graduál főcím: Hymni de operibus sex dierum
cím: Quinti diei. Magnae Deus potentiae
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen.
műfaj: vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Kecskeméti graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Unitárius graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0066-A
főcím: Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Csütörtökre való hymnus az ötödik napon való teremtésről, azon nótára. Ötödik napon Isten a vízből teremté a halakat és madarakat. Magne Deus potentiae
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: 7. versszaka a teremtés-hymnusok utolsó versszaka, itt csak utalásszerűen: Add meg ezeket etc.
műfaj: vallásos
hét napjai: csütörtök
napszakok: reggel
egykorú műfaj: hymnus
Az Sz. David profetának nyomtatott forrás: 27:1410/1 P:0053
kezdősor: Ó, nagy hatalmas, felséges Úristen
Sárospataki-Patay graduál kezdősor: Vajon s nem elég csuda-e nekünk
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ó, nagy hatalmas, felséges Úristen Az Sz. David profetának
Vajon s nem elég csuda-e nekünk Sárospataki-Patay graduál
főcím Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum Batthyány-kódex
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum Rádai graduál
Hymni de operibus sex dierum Eperjesi graduál
Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1. A keresztyeni gywlekezetben
élőfej Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
cím Alius quinti diei Batthyány-kódex
Alius quinti diei Rádai graduál
Quinti diei. Magnae Deus potentiae Eperjesi graduál
Csütörtökre való hymnus az ötödik napon való teremtésről, azon nótára. Ötödik napon Isten a vízből teremté a halakat és madarakat. Magne Deus potentiae A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések A 7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen. Eperjesi graduál
7. versszaka a teremtés-hymnusok utolsó versszaka, itt csak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
töredék - töredék terjedelme Sárospataki-Patay graduál
terjedelem 6 versszak Batthyány-kódex
7 versszak Rádai graduál
7 versszak Eperjesi graduál
7 versszak Kecskeméti graduál
7 versszak Unitárius graduál
7 versszak A keresztyeni gywlekezetben
4 versszak Sárospataki-Patay graduál
műfaj vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: csütörtök
egykorú műfaj: hymnus
Eperjesi graduál
vallásos
hét napjai: csütörtök
napszakok: reggel
egykorú műfaj: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben