RPHA editor —

syntheticum

1127 Ó, mint keseregnek most a keresztyének – Az anyaszentegyháznak siralmas panasza

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Szegedi Kis István, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (1459), Halandó emberek, kik most jelen vagytok (0480).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Ember, emlékezzél utolsó napodról (341), Halandó emberek, kik most jelen vagytok (480), Ó, te meghalandó emberi nemzetség (1134), Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (1459).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > siralom
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Csoma-kódex, 1638, világi (S 59) p. 117r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 417, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 657, Probatio calami, 17. sz., protestáns (H 758).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. 0v, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 192, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 3v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 165, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 55v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 232, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 251, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 137v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 449 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 115, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 169v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 158v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 417, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 158v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 371, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 650, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 297r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 563, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 332, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 332, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 254, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 317, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 332, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 428, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 556, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 332, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 369, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 332, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 301, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 571, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 571, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 648, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 648, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 248, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 400, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 348.

Modern kiadása: RMKT-6-4.

A dallam kiadásai: RMDT1 #145, RMDT1 #203, MZ-1981-207.

analyticum

Csoma-kódex, 1638 (S 59) p. 117r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 417
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 657
Probatio calami, 17. sz. (H 758)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. 0v
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 192
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 3v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 165
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 55v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 232
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 251
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 137v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 449
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 115
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 169v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 158v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 417
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 158v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 371
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 650
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 297r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 563
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 332
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 332
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 254
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 317
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 332
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 428
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 556
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 332
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 369
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 332
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 301
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 571
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 571
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 648
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 648
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 248
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 400
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 348

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0115
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Szegedi Istváné
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0003-B
főcím: A prédikáció után való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Az anyaszentegyháznak siralmas panaszolkodása a Krisztus előtt az ő ellenséginek ellene. Szegedi Istváné
műfaj: vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/2 P:00e7-B
cím: Az anyaszentegyháznak siralmas panaszolkodása a Krisztushoz az ő ellenséginek ellene
műfaj: vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0137-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Siralmas panasza az eklézsiának
műfaj: vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
Probatio calami megjegyzések: Ld. ItK 1981, 439.
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0371
megjegyzések: A korábbi kiadások alapján feltételezhető, hogy ebben a kiadásban is megvolt ez a vers.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0650
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0297-A
főcím: Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: anyaszentegyház

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A prédikáció után való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
Hamis tanítók, az eklézsiának és abban levő igaz keresztyéni hit vallóinak kegyetlen ellenségi ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Szegedi Istváné Szent Biblia
Az anyaszentegyháznak siralmas panaszolkodása a Krisztus előtt az ő ellenséginek ellene. Szegedi Istváné A keresztyeni gywlekezetben
Az anyaszentegyháznak siralmas panaszolkodása a Krisztushoz az ő ellenséginek ellene A Keresztyéni Gyülekezetben
Siralmas panasza az eklézsiának Keresztyeni enekek
megjegyzések Ld. ItK 1981, 439. Probatio calami
A korábbi kiadások alapján feltételezhető, hogy ebben a kiadásban is megvolt ez a vers. Keresztyéni isteni dicséretek
műfaj vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
tartalom 1: panasz
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyeni enekek
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: anyaszentegyház
Keresztyen imadsagok egy-nehany