RPHA editor —

syntheticum

1126 Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből – Könyörgés az Istennek oltalmazásért

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte Szegedi Kis István, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

x15(7,8), x13(6,7), x16(7,9), x13(6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 416, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 667, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 491, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 514, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 559.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. C2r, Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563, protestáns (RMNy 178) p. 6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 9, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 149, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 158, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 3r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 136, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 55r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 152, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 195, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 108, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 135r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 445 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 531, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 171v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 160v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 160v, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 96, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 665, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 387, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 317, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 164r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 267, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 338, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 338, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 262, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 323, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 338, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 437, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 565, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 338, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 382, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 338, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 307, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 580, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 580, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 670, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 670, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 253, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 514.

Modern kiadása: RMKT-6-5.

A dallam kiadásai: RMDT1 757, MZ-1981-190.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 416
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 667
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 491
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 514
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 559
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Énekeskönyv Debrecen, 1562-1563 (RMNy 178) p. 6v
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 9
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 149
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 158
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 3r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 136
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 55r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 152
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 195
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 108
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 135r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 445
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 531
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 171v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 160v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 160v
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 96
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 665
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 387
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 317
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 164r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 267
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 338
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 338
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 262
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 323
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 338
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 437
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 565
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 338
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 382
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 338
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 307
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 580
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 580
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 670
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 670
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 253
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 514

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kecskeméti graduál cím: Szegedi Istváné
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0135-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Könyörgés az Istennek oltalmazásáért. Stephanus Szegedi
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00C2-A
főcím: A prédikáció után való könyörgések
élőfej: A prédikáció után való könyörgések
cím: Hogy az Úristen az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza az ő nevének dicsőségéért
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0003-A
főcím: A prédikáció után való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Hogy az Úristen az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza az ő nevének dicsőségéért. Szegedi Istváné
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0531
főcím: Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különb
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0108
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: Hogy az Isten az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0317
főcím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: káté
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0164-A
főcím: Prédikáció után
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Az Sz. David profetanak nyomtatott forrás: 27:1460/1 P:0670
cím: Könyörgés az Istennek oltalmáért. S. Sz.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
A prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A prédikáció után való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Prédikáció után Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A prédikáció után való könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Szegedi Istváné Kecskeméti graduál
Könyörgés az Istennek oltalmazásáért. Stephanus Szegedi Keresztyeni enekek
Hogy az Úristen az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza az ő nevének dicsőségéért A Keresztyéni Gyülekezetben
Hogy az Úristen az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza az ő nevének dicsőségéért. Szegedi Istváné A keresztyeni gywlekezetben
Hogy az Isten az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza Az kereztieni gievlekezetben
Könyörgés az Istennek oltalmáért. S. Sz. Az Sz. David profetanak
műfaj vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: különb-különb
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: káté
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: Isten oltalmazásáért
Az Sz. David profetanak