RPHA editor —

syntheticum

1124 Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes – Szentháromság-napi hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: De Sanctissima Trinitate hymnus. AH,2,58, AH,51,101, CH,13376. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: O Pater sancte mitis atque pie (5145).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (1348).

A szöveg teljes terjedelme 4 strófa.

Metrumképlete:

x11(5,6), x11(5,6), x11(5,6), x5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 135, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 41v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 97, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 155, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 73r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 186, Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 175, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 123, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 4v, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 54r »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 260r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 22, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 30r, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 161, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 48, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 81, Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül, katolikus (S 99) p. 186, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 81r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 4, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 6, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 19, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 23, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 1v, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 327v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 152, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 136 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 13, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 9, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 138, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 45, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 196 »MEK, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 238, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 198, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 62, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 77, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 77, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 81, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 52, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 77, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 75, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 83, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 76, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 77, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 81, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 291, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 77, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 67 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 56, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 77, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 77, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 79, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 79, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 44, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 6, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 62, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 53.

Modern kiadásai: Alszeghy Zsolt, Gyöngyösi-toldalék, Gyöngyös, 1914, 7, Nyelvemléktár-14-195.

A dallam kiadásai: RMDT2 #111, RMDT2 #305, NZ-3-155.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 135
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 41v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 97
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 155
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 73r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 186
Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 175
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 123
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 4v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 54r
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 260r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 22
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 30r
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 161
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 48
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 81
Csíkcsobotfalvi kézirat, 1675 körül (S 99) p. 186
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 81r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 4
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 6
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 19
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 23
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 1v
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 327v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 152
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 136
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 13
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 9
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 138
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 45
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 196
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 238
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 198
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 62
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 77
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 77
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 81
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 52
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 77
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 75
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 83
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 76
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 77
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 81
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 291
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 77
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 67
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 56
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 77
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 77
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 79
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 79
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 44
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 6
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 62
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 53

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Rádai graduál cím: Hymni dominicis diebus canendi
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0196
kezdősor: Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk
Batthyány-kódex főcím: Hymni dominicis diebus canendi
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
egykorú műfaj: hymnus
Csurgai graduál főcím: Hymni Sacarosanctae Trinitatis
cím: Alius
műfaj: vallásos
dogmatika: Szentháromság
egykorú műfaj: hymnus
Béllyei graduál kezdősor: Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk
Balogi cancionale kezdősor: Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0327-B
főcím: Azon napon [= Szentháromság ünnepén] vecsernyére való isteni dicséretek
élőfej: Délesti éneklések
cím: Hymnus. O Pater Sancte mitis etc.
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: vespera
egykorú műfaj: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0152
főcím: A Szentháromságról
élőfej: A Szentháromságról való dicséretek
cím: Hymnus
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
egykorú műfaj: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk Az keresztyeni üdvözitö
Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk Béllyei graduál
Ó, mi szent Atyánk, kegyes gondviselőnk Balogi cancionale
főcím Hymni dominicis diebus canendi Batthyány-kódex
Hymni Sacarosanctae Trinitatis Csurgai graduál
Azon napon [= Szentháromság ünnepén] vecsernyére való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromságról Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Délesti éneklések A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromságról való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Hymni dominicis diebus canendi Rádai graduál
Alius Csurgai graduál
Hymnus. O Pater Sancte mitis etc. A keresztyeni gywlekezetben
Hymnus Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
egykorú műfaj: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
dogmatika: Szentháromság
egykorú műfaj: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: vespera
egykorú műfaj: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
egykorú műfaj: hymnus
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés (kotta) Rádai graduál