RPHA editor —

syntheticum

1123 Ó, mennyei nagy boldogság – Szentháromság-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1593.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Jer, mindnyájan, keresztyének (6056), Úristen, engem ítélj meg (5191).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Akik bíznak az Istenben (75).

A szöveg teljes terjedelme 8, 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 281, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 357v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 368, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 608, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 47r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 486, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 509, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 557, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 93v, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 261, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 12v, Probatio calami, 17. sz., protestáns (H 758).

Nyomtatott kiadásai: Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 347, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 139 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 532, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 132, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 152r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 141v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 141v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 658, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 222, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 326, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 408, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 174v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 343, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 133, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 294, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 294, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 226, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 281, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 294, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 380, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 512, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 294, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 325, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 545, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 294, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 131 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 267, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 525, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 525, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 600, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 600, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 221, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 509, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 344, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 299.

A dallam kiadása: RMDT1 #220.

analyticum

Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 281
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 357v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 368
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 608
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 47r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 486
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 509
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 557
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 93v
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 261
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 12v
Probatio calami, 17. sz. (H 758)
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 347
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 139
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 532
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 132
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 152r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 141v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 141v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 658
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 222
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 326
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 408
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 174v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 343
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 133
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 294
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 294
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 226
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 281
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 294
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 380
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 512
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 294
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 325
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 545
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 294
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 131
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 267
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 525
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 525
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 600
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 600
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 221
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 509
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 344
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 299

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Istenes szép dicséret
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: Post contionem
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Szoszna Demeter-énekeskönyv műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0347
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Cantio pulchra
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0532
főcím: Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0132
főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek, Ünnepi énekek
cím: A Szentháromságról. Más ének
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0222
főcím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
cím: Más ének
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0408
főcím: A megigazulásról
műfaj: vallásos
dogmatika: megigazulás
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0174-B
főcím: Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
nyomtatott forrás: 27:0898/2 P:0294
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0545
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Probatio calami megjegyzések: Ld. ItK 1981, 439.

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek, Ünnepi énekek Szent Biblia
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
A megigazulásról Kereszteni isteni dicsiretek
Isten igéje hallgatóinak imádsága mind magukért, s mind pedig keresztyén tanítójukért Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Istenes szép dicséret Péchi Simon-énekeskönyv
Post contionem Pálffi Márton-énekeskönyv
Cantio pulchra Az kereztieni gievlekezetben
A Szentháromságról. Más ének Szent Biblia
Más ének Szép imadsagos könyvecske
megjegyzések Ld. ItK 1981, 439. Probatio calami
teljes-e? A vers szövege teljes Pálffi Márton-énekeskönyv
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Szent Biblia
A vers szövege teljes
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 10 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
11 versszak Az kereztieni gievlekezetben
10 versszak Szent Biblia
10 versszak
8 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
istentisztelet: prédikáció után
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: megigazulás
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: imádság
tartalom 1: önmagukért és lelkipásztorukért
Keresztyen imadsagok egy-nehany