RPHA editor —

syntheticum

1122 Ó, mennyei mi szent Atyánk – Szombat reggeli hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: O Pater pie coelestis. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1561.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Iam lucis orto sidere (7065), Rector potens verax Deus (5163).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (306).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa.

Metrumképlete:

a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 124, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 48r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 85, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 142, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 69r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 42v, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 172, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 111, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 273v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 21, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 36v, Béllyei graduál, 1642-1653, protestáns (S 64) p. 162, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 30v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 78, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 5, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 6, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 20, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 285.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. d8v, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 48v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 166r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 9, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 8, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 41, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 189 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 67, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 67, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 74, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 45, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 67, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 64, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 71, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 67, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 66, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 74, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 66, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 51, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 67, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 67, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 69, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 69, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 39, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 7, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 55, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 47.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-188.

A dallam kiadása: RMDT1 #155.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 124
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 48r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 85
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 142
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 69r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 42v
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 172
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 111
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 273v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 21
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 36v
Béllyei graduál, 1642-1653 (S 64) p. 162
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 30v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 78
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 5
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 6
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 20
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 285
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/2, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 48v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 166r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 9
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 8
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 41
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 189
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 67
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 67
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 74
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 45
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 67
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 64
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 71
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 67
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 66
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 74
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 66
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 51
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 67
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 67
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 69
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 69
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 39
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 7
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 55
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 47

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Pozsonyi toldalék cím: Hymni quotidiani ad preces matutinas
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Spáczai graduál főcím: Hymni quotidiani ad matutinas preces
műfaj: vallásos
közönséges időben: quotidianus
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
Csurgai graduál főcím: Hymni sequuntur quotidiani, ac usuales
cím: Alius
műfaj: vallásos
közönséges időben: quotidianus
egykorú műfaj: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0048-B
főcím: Péntekre való reggeli dicséretek
élőfej: Reggeli éneklések
cím: E hymnust mondhatni a Rector potens nótájára is
nótajelzés: 5163(kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: péntek
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0166-A
főcím: A híveknek reggeli könyörgésük
élőfej: Isteni dicséretek
cím: Más hymnus. A Rector potens nótájára etc.
megjegyzések: A kötetkompozíció alapján került beemelésre ez a főcím. A kötet jellege miatt a műfajnál a reggelhez, s nem a primához osztottuk be ezt az éneket.
műfaj: vallásos
napszakok: reggel
egykorú műfaj: hymnus
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0009
kezdősor: Ó, mennyei kegyes Atyánk
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0008
kezdősor: Ó, mennyei kegyes Atyánk
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0007
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál kezdősor: Ó, mennyei kegyes Atyánk
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Batthyány-kódex főcím: Hymni quotidiani ad matutinas preces
cím: 8. hymnus
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: quotidianus
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/2 P:00d8-B
főcím: A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Hymnus
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: szombat
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ó, mennyei kegyes Atyánk
Ó, mennyei kegyes Atyánk Isteni ditsiretek, imadságos
Ó, mennyei kegyes Atyánk Komjátszegi graduál
főcím Hymni quotidiani ad matutinas preces Spáczai graduál
Hymni sequuntur quotidiani, ac usuales Csurgai graduál
Péntekre való reggeli dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A híveknek reggeli könyörgésük Enekec harom rendbe
Hymni quotidiani ad matutinas preces Batthyány-kódex
A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések, melyeket primáknak hívnak A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
Isteni dicséretek Enekec harom rendbe
Reggeli éneklések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Hymni quotidiani ad preces matutinas Pozsonyi toldalék
Alius Csurgai graduál
E hymnust mondhatni a Rector potens nótájára is A keresztyeni gywlekezetben
Más hymnus. A Rector potens nótájára etc. Enekec harom rendbe
8. hymnus Batthyány-kódex
Hymnus A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések A kötetkompozíció alapján került beemelésre ez a főcím. A kötet jellege miatt a műfajnál a reggelhez, s nem a primához osztottuk be ezt az éneket. Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 8 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
8 versszak Komjátszegi graduál
9 versszak Batthyány-kódex
9 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
napszakok: reggel
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
közönséges időben: quotidianus
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
Spáczai graduál
vallásos
közönséges időben: quotidianus
egykorú műfaj: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
hét napjai: péntek
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
napszakok: reggel
egykorú műfaj: hymnus
Enekec harom rendbe
vallásos
közönséges időben: quotidianus
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: szombat
istentisztelet: prima
tartalom 1: hymnus
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 5163(kotta) A keresztyeni gywlekezetben