RPHA editor —

syntheticum

1121 Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ – Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1569.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Bús szívemből siralomra mozdulék (5028), Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (0167), Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (1366).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Bánat miatt mi szívünk meghervadott (158), Bús haragból ne büntess, én Istenem (218), Gazdagok, meghalljátok, és szegények (429), Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (1366).

A szöveg teljes terjedelme 18, 23 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > a világ hiábavalóságáról szóló ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 304, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 5r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 63v »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 132r »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 371v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 470, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 397, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/1) p. 3r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 627, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 34r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 349, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 414, Erdélyi graduál-töredék, 17. sz., unitárius (S 144) p. 2r »MEK.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 194, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 204, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 111v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 147v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 233, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 262, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 500 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 526, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 128, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 466, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 546, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 343, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 675, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 587, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 310, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 310, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 237, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 295, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 310, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 400, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 527, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 310, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 342, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 549, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 310, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 281, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 540, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 540, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 616, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 616, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 232, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 367, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 372, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 69, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 324.

A dallam kiadása: RMDT1 #77.

analyticum

Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 304
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 5r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 63v
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 132r
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 371v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 470
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 397
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/1) p. 3r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 627
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 34r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 349
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 414
Erdélyi graduál-töredék, 17. sz. (S 144) p. 2r
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 194
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 204
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 111v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 147v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 233
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 262
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 500
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 526
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 128
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 466
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 546
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 343
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 675
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 587
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 310
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 310
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 237
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 295
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 310
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 400
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 527
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 310
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 342
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 549
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 310
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 281
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 540
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 540
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 616
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 616
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 232
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 367
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 372
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 69
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 324

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0233
nótajelzés: 0167
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0147-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc.
műfaj: vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Nagydobszai graduál cím: Szép isteni dicséret
Petri András-énekeskönyv cím: Alia pulchra
Pozsonyi toldalék cím: A világnak rövid voltáról
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Erdélyi graduál-töredék terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0194
élőfej: Közönséges dicséretek
cím: Szép dicséret. Bátrad érted nótájára
terjedelem: 23 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
modern: vanitatum vanitas
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0111-B
élőfej: Szentegyházban való isteni dicséretek
cím: Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról. Nótája: Bátran érted
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0262
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Bátran érted nótájára
megjegyzések: Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: világ háborgatásakor
modern: vanitatum vanitas
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0526
főcím: Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különb
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0675
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0069
cím: E világ rövid voltáról
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Halotti énekek terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Közönséges dicséretek Enekes könyv
Szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Szép isteni dicséret Nagydobszai graduál
Alia pulchra Petri András-énekeskönyv
A világnak rövid voltáról Pozsonyi toldalék
Szép dicséret. Bátrad érted nótájára Enekes könyv
Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról. Nótája: Bátran érted A keresztyeni gywlekezetben
Bátran érted nótájára Az kereztieni gievlekezetben
E világ rövid voltáról Imadsagos es enekes
megjegyzések RMNy 541: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenivel etc. Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor e világ háborgat avagy szorgalmatosságával, avagy képmutatóságával, avagy kegyetlenséggel, világ szorgalmatosság ellen Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Erdélyi graduál-töredék
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes Halotti énekek
terjedelem 5 versszak Erdélyi graduál-töredék
23 versszak Enekes könyv
18 versszak Halotti énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: világ háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
modern: vanitatum vanitas
Pozsonyi toldalék
vallásos
közönséges időben: közönséges
modern: vanitatum vanitas
Enekes könyv
vallásos
modern: vanitatum vanitas
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
tartalom 2: világ háborgatásakor
modern: vanitatum vanitas
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: különb-különb
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
modern: vanitatum vanitas
Imadsagos es enekes
nótajelzés 0167