RPHA editor —

syntheticum

1116 Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk – Húsvéti dicséret

Irodalomtörténeti adatok

A korabeli hagyomány szerint szerezte N K T, nem dedikált. Idegen minta: Ein Lobsang auf dem Osterfest: Martin Luther. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1524-1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jézus Krisztus, mi Megváltónk, haláltól megmentőnk (7103).

A szöveg teljes terjedelme 6 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x8, x6, x7, x7, X6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 212, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 375, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 289, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 240.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 96v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 110v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 106r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 66r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 137, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 106r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 72, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 242, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 177, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 122v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 146, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 223, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 235, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 223, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 174, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 211, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 223, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 285, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 401, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 223, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 246, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 245, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 223, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 202, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 406, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 406, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 449, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 449, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 167, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 260, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 227, Énekeskönyv s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1613/C) p. 308.

A dallam kiadása: RMDT1 #230.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 212
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 375
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 289
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 240
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 96v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 110v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 106r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 66r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 137
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 106r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 72
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 242
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 177
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 122v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 146
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 223
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 235
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 223
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 174
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 211
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 223
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 285
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 401
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 223
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 246
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 245
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 223
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 202
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 406
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 406
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 449
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 449
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 167
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 260
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 227
Énekeskönyv s. l., 1700 előtt (RMK I 1613/C) p. 308

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0096-B
cím: Más. N. K. T. [= Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára]
metrum: x8, x6, x7, x7, X6
v46: x, x, x, x, X
v47: 8, 6, 7, 7, 6
v163: --------R0
megjegyzések: A refrén: Irgalmazz minekünk.
műfaj: vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0174
cím: N. K. T.

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Más. N. K. T. [= Húsvét avagy Krisztus feltámadása napjára] Keresztyeni enekek
N. K. T. Keresztyeni isteni ditsiretek
megjegyzések A refrén: Irgalmazz minekünk. Keresztyeni enekek
metrum x8, x6, x7, x7, X6 Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Húsvét
Keresztyeni enekek