RPHA editor —

syntheticum

1114 Ó, Izrael, szerető népem – Tízparancsolat-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ex 20,2-18; Deut 5,6-22. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ó, rossz erkölcsben dicsekedő (5146), A 140. zsoltár nótájára (7055).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Aki éltig a törvényt tartja (69), Hallottuk, Úristen, atyáinktól (516).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17 strófa.

Metrumképlete:

a9, a8, a9, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Tízparancsolat-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 143r »MEK, Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 2r, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 402, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 320, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 299, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 194, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 338, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 356, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 408, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 71r, Kassai István énekgyűjteménye, 1629, unitárius (H 32) p. 8r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 111r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 188, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 41r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 271, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 274, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 107r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 144 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 185, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 121, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 122v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 117v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 200, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 117v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 529, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 170, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 273, Catechismus Lőcse, 1635, református (RMNy 1630) p. L2v, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 246, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 229v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 206, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 74, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 248, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 248, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 194, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 236, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 248, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 318, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 436, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 248, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 275, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 248, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 78 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 224, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 441, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 441, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 495, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 495, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 187, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 356, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 290, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 253.

A dallam kiadása: RMDT1 #167.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 143r
Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 2r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 402
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 320
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 299
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 194
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 338
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 356
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 408
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 71r
Kassai István énekgyűjteménye, 1629 (H 32) p. 8r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 111r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 188
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 41r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 271
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 274
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 107r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 144
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 185
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 121
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 122v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 117v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 200
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 117v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 529
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 170
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 273
Catechismus Lőcse, 1635 (RMNy 1630) p. NaNv
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 246
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 229v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 206
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 74
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 248
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 248
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 194
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 236
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 248
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 318
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 436
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 248
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 275
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 248
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 78
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 224
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 441
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 441
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 495
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 495
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 187
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 356
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 290
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 253

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Kassai István énekgyűjteménye cím: Cantio optima, sive Decalogus Exo. 20.
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat-ének
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0121
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Katekizmusi tanulságról való énekek; A Tízparancsolat. Exodi. 20.
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat-ének
Bölöni-kódex cím: Decem Dei praecepta
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0188
cím: Decem praecepta
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Catechismus nyomtatott forrás: 28:1630 P:00L2-B
cím: Tízparancsolatról való dicséret
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0274
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Decem praecepta
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Tízparancsolat
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0107-A
főcím: A katekézisből való énekek
cím: Más azonról [= A Tízparancsolat]
terjedelem: 17 versszak
metrum: a9(5,4), a8(4,4), b9(4,5), b8(4,4)
v46: a, a, b, b
v47: 9(5,4), 8(4,4), 9(4,5), 8(4,4)
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A metrumhoz: A 3. sor 8x4+5, 7x5+4
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0111-A
cím: Tízparancsolat, az az minden tanácskozásunknak és cselekedetünknek regulája. Exod. 20. Deut. 5.
terjedelem: 17 versszak
metrum: a9(5,4), a8(4,4), b9(4,5), b8(4,4)
v46: a, a, b, b
v47: 9(5,4), 8(4,4), 9(4,5), 8(4,4)
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0246
főcím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek
terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
A katekézisből való énekek Keresztyeni enekek
Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Cantio optima, sive Decalogus Exo. 20. Kassai István énekgyűjteménye
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Katekizmusi tanulságról való énekek; A Tízparancsolat. Exodi. 20. Szent Biblia
Decem Dei praecepta Bölöni-kódex
Decem praecepta Enekes keoniv
Tízparancsolatról való dicséret Catechismus
Decem praecepta Az kereztieni gievlekezetben
Más azonról [= A Tízparancsolat] Keresztyeni enekek
Tízparancsolat, az az minden tanácskozásunknak és cselekedetünknek regulája. Exod. 20. Deut. 5. A keresztyeni gywlekezetben
megjegyzések A metrumhoz: A 3. sor 8x4+5, 7x5+4 Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Kassai István énekgyűjteménye
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
terjedelem 17 versszak Kassai István énekgyűjteménye
17 versszak Az kereztieni gievlekezetben
17 versszak Keresztyeni enekek
17 versszak A keresztyeni gywlekezetben
16 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
metrum a9(5,4), a8(4,4), b9(4,5), b8(4,4) Keresztyeni enekek
a9(5,4), a8(4,4), b9(4,5), b8(4,4) A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: Tízparancsolat-ének
Kassai István énekgyűjteménye
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat-ének
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Bölöni-kódex
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Enekes keoniv
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Catechismus
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
dogmatika: Tízparancsolat
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Kereszteni isteni dicsiretek