RPHA editor —

syntheticum

1113 Ó, Istennek népei – Intelem

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > jó keresztyéni cselekedetre intő ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Alciatus-toldalék, 1596 körül, protestáns (S 5) p. 135r »MEK, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 11r »MEK, Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651, katolikus (S 55) p. 115r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 487, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 510, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 560, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 93r.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 524, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 660, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 706, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 618, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 510.

Modern kiadása: Magyar Századok-Budapest-1948-106.

analyticum

Alciatus-toldalék, 1596 körül (S 5) p. 135r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 11r
Czerey János-énekeskönyv, 1634-1651 (S 55) p. 115r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 487
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 510
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 560
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 93r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 524
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 660
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 706
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 618
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 510

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Alciatus-toldalék cím: Alia optima
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Bölöni-kódex kezdősor: Mert semmi e világ, ha mind hamis volna is
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0706
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0510
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mert semmi e világ, ha mind hamis volna is Bölöni-kódex
főcím Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Alia optima Alciatus-toldalék
teljes-e? A vers szövege teljes Alciatus-toldalék
töredék - töredék terjedelme Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 15 versszak Alciatus-toldalék
6 versszak Bölöni-kódex
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek