RPHA editor —

syntheticum

1110 Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek – Ps 26=27

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Pap Benedek, nem dedikált. Idegen minta: Ps 26=27. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1579. Lásd még: Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (160).

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Bizonytalan voltát világ állapotjának (0182), Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (0185), Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (1193), Szánja az Úristen híveinek romlását (1300), Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (0825), Megszabadultam már én a testi haláltól (0870), Imádlak tégedet láthatatlan istenség (6018).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (185), Pusztaság, kárvallás egész Magyarországban (1187), Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (1193), Régi nagy időben vala Asszíriában (1197), Szent Dávid próféta második énekében (1311), Végy fegyvert kezedben, Úristen, most mellettünk (1474).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a13(6,7), a13(6,7), a19(6,6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 40r, Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 70r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 123v »MEK, Kuun-kódex, 1621-1647, világi (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 28, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 87, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 386.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 256v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 354, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 16r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 396 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 17v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 16v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 384, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 16v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 36, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 594, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 510, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 37, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 37, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 27, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 34, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 37, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 44, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 136, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 37, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 36, Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678, református (RMK I 1222) p. 192, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 37, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 33, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 137, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 137, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 40, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 139, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 139, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 26, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 41, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 36.

Modern kiadása: RMKT-6-241.

A dallam kiadásai: RMDT1 #18, RMDT1 #100, RMDT2 #206, RMDT2 #313.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 40r
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 70r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 123v
Kuun-kódex, 1621-1647 (S 40, [fakszimile kiadás]) p. 28
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 87
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 386
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 256v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 354
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 16r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 396
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 17v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 16v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 384
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 16v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 36
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 594
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 510
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 37
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 37
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 27
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 34
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 37
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 44
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 136
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 37
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 36
Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678 (RMK I 1222) p. 192
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 37
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 33
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 137
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 137
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 40
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 139
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 139
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 26
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 41
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 36

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Detsi-kódex cím: Cantio elegans
Vasady-kódex cím: Cantio optima
Kuun-kódex terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0256-B
élőfej: Más könyörgés
cím: Nóta: Szánja az Úristen etc.
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0354
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Más ének ugyanezen nótára, a Megszabadultam már én a testi haláltól
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
élőfej Más könyörgés Enekec harom rendbe
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Cantio elegans Detsi-kódex
Cantio optima Vasady-kódex
Nóta: Szánja az Úristen etc. Enekec harom rendbe
Más ének ugyanezen nótára, a Megszabadultam már én a testi haláltól Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kuun-kódex
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
terjedelem 10 versszak Kuun-kódex
9 versszak Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben