RPHA editor —

syntheticum

1096 Ó, áldott Atya Úristen – Könyörgés az Atya Úristenhez

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Lucis Creator optime (5110), Ó, teremtő Atya Isten (1135), O gloriosa Domina (6010), O lux beata Trinitas (5142).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Ó, dicsőséges Szentháromság (1102).

A szöveg teljes terjedelme 7 strófa.

Metrumképlete:

x8, x8, x8, x8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 136, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 52v »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 97, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 157, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 187, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 124, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 259v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 23, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 392, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 37r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 49, Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele, protestáns (S 71/2) p. 32v, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 81, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 6, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 8, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 22, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 2r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 328v, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 14, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 10, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 45, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 197 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 78, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 78, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 81, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 53, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 78, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 75, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 83, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 77, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 77, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 81, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 561, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 77, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 57, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 78, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 78, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 80, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 80, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 45, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 8, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 63, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 53.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-196.

A dallam kiadásai: RMDT2 #75, NZ-3-147.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 136
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 52v
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 97
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 157
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 187
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 124
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 259v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 23
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 392
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 37r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 49
Pozsonyi toldalék, 17. sz. első fele (S 71/2) p. 32v
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 81
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 6
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 8
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 22
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 2r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 328v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 14
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 10
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 45
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 197
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 78
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 78
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 81
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 53
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 78
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 75
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 83
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 77
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 77
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 81
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 561
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 77
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 57
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 78
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 78
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 80
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 80
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 45
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 8
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 63
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 53

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Rádai graduál cím: Hymni dominicis diebus canendi; Alius
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék cím: Post Epiphanias
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: hymnus
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0197
nótajelzés: (kotta)
Csurgai graduál főcím: Hymni sequuntur quotidiani, ac usuales
cím: Alius
műfaj: vallásos
közönséges időben: quotidianus
egykorú műfaj: hymnus
Komjátszegi graduál terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Batthyány-kódex kezdősor: Ah, áldott Atya Úristen
főcím: Hymni dominicis diebus canendi
cím: Alius
műfaj: vallásos
hét napjai: vasárnap
egykorú műfaj: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0328-B
főcím: Azon napon [= Szentháromság ünnepén] vecsernyére való isteni dicséretek
élőfej: Délesti éneklés
cím: Mégis más hymnus. A Lucis creator optime nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: vespera
egykorú műfaj: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ah, áldott Atya Úristen Batthyány-kódex
főcím Hymni sequuntur quotidiani, ac usuales Csurgai graduál
Hymni dominicis diebus canendi Batthyány-kódex
Azon napon [= Szentháromság ünnepén] vecsernyére való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej Délesti éneklés A keresztyeni gywlekezetben
cím Hymni dominicis diebus canendi; Alius Rádai graduál
Post Epiphanias Pozsonyi toldalék
Alius Csurgai graduál
Alius Batthyány-kódex
Mégis más hymnus. A Lucis creator optime nótájára A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
terjedelem 4 versszak Komjátszegi graduál
műfaj vallásos
hét napjai: vasárnap
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
tartalom 1: hymnus
Pozsonyi toldalék
vallásos
közönséges időben: quotidianus
egykorú műfaj: hymnus
Csurgai graduál
vallásos
hét napjai: vasárnap
egykorú műfaj: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap
istentisztelet: vespera
egykorú műfaj: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
nótajelzés (kotta) Rádai graduál
(kotta) Az keresztyeni üdvözitö