RPHA editor —

syntheticum

1079 Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen – Könyörgés

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1582.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Hajtsd meg füled, Úristen, az én szómra (5075).

A szöveg teljes terjedelme 7, 8, 9 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

x4, X3, a4, a8, a9, a9(5,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 123v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 435, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 413, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 650, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 190, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 484, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 506, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 91v.

Nyomtatott kiadásai: Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 210, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 349, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 146r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 436 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 520, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 166r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 155r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 405, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 155r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 656, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 360, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 636, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 548, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 326, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 326, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 248, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 311, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 326, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 421, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 550, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 326, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 360, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 326, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 297, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 564, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 564, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 640, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 640, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 245, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 506, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 396, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 344.

A dallam kiadása: RMDT1 #202.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 123v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 435
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 413
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 650
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 190
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 484
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 506
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 91v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 252v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 210
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 349
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 146r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 436
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 520
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 166r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 155r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 405
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 155r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 656
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 360
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 636
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 548
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 326
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 326
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 248
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 311
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 326
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 421
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 550
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 326
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 360
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 326
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 297
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 564
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 564
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 640
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 640
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 245
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 506
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 396
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 344

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0252-B
élőfej: A halálról
cím: Ájtatos könyörgés
terjedelem: 9 versszak
metrum: x4, X3, a4, a8, a9, a9(5,4)
v46: x, X, a, a, a, a
v47: 4, 3, 4, 8, 9, 9(5,4)
v163: --R0--------
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 2. sor refrénje: Úristen.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Vasady-kódex cím: Cantio pulchra
Komjátszegi graduál terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé kezdősor: Nézz mireánk, Úristen, magas mennyből
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0349
főcím: Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Cantio pulchra
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0146-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Könyörgés
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0636
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
cím: Könyörgés
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Nézz mireánk, Úristen, magas mennyből Csonka antifonálé
főcím Következnek közönséges dicséretek Szentháromság-napjától fogván és esztendőtől fogván egész Adventus vasárnapig Az kereztieni gievlekezetben
Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A halálról Enekec harom rendbe
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Ájtatos könyörgés Enekec harom rendbe
Cantio pulchra Vasady-kódex
Cantio pulchra Az kereztieni gievlekezetben
Könyörgés Keresztyeni enekek
Könyörgés Kereszteni isteni dicsiretek
megjegyzések A 2. sor refrénje: Úristen. Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 9 versszak Enekec harom rendbe
8 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Az kereztieni gievlekezetben
9 versszak Keresztyeni enekek
metrum x4, X3, a4, a8, a9, a9(5,4) Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
közönséges időben: közönséges
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyeni enekek
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek