RPHA editor —

syntheticum

1066 Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek – Kiskarácsonyi cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Natus est nobis rex gloriae. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Natus est nobis hodie (5132), Natus est nobis rex gloriae (5134), Jer, mi dicsérjük a szép Szűz Máriát (6055).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7, 8, 9 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), B8(5,3), B8(5,3)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Palatics-kódex, 1588-1589, muzulmán (S 3) p. 64r »MEK, Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 199, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 30r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 353, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 237, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 161, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 41r »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 18r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 116, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 117, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 157, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 106r, Manuscrit, 17. sz. vége - 18. sz. eleje, unitárius (H 804).

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. M3v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 137, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 98, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 107, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 216v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 94, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 15r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 144, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 57, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 86v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 56 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 141, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 126, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 98r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 92r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630, református (RMNy 1328) p. 56v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 75, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 92r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 62, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 165, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 197, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 99, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 95r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 83, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 21, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 190, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 218, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 190, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 145, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 179, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 190, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 240, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 342, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 190, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 200, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 96, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 190, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 25 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 171, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 344, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 344, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 359, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 359, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 137, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 117, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 215, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 188.

Modern kiadása: Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit-1927-125.

A dallam kiadása: RMDT1 #182.

analyticum

Palatics-kódex, 1588-1589 (S 3) p. 64r
Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 199
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 30r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 353
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 237
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 161
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 41r
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 18r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 116
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 117
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 157
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 106r
Manuscrit, 17. sz. vége - 18. sz. eleje (H 804)
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 137
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 98
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 107
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 216v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 94
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 15r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 144
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 57
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 86v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 56
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 141
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 126
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 98r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 92r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328) p. 56v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 75
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 92r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 62
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 165
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 197
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 99
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 95r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 83
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 21
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 190
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 218
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 190
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 145
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 179
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 190
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 240
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 342
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 190
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 200
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 96
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 190
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 25
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 171
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 344
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 344
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 359
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 359
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 137
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 117
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 215
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 188

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0144
nótajelzés: 5132
Palatics-kódex kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Óvári graduál kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Balogi cancionale kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek
Mihál Farkas-kódex kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az Isten
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Unitárius graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0015-A
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0137
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Újesztendőben, a Natus nobis nótájára
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0126
főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek
cím: Kiskarácsonyra vagy Újesztendőre való ének
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0165
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0095-A
főcím: Krisztus körülmetélkedéséről
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0099
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 27:0898/2 P:0190
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: De novo anno
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00M3-B
kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről
cím: Újesztendőben, a Natus est nobis nótájára
terjedelem: 7 versszak
metrum: a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B8(5,3)
v46: a, a, B, B
v47: 10(5,5), 10(5,5), 9(5,4) 8(5,3)
v163: ----R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Refrén: Újesztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust imádjunk.
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0098
kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: [Karácsonyra való énekek]
cím: A Natus est nobis nótájára
terjedelem: 7 versszak
metrum: a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4)
v46: a, a, B, B
v47: 10(5,5), 10(5,5), 9(5,4) 9(5,4)
v163: ----R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Refrén: Újesztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjunk
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0216-B
kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Az Újesztendőre való dicséret. A Natus est nobis rex gloriae nótájára
terjedelem: 8 versszak
metrum: a10(5,5), a10(5,5), B8(5,3), B8(5,3)
v46: a, a, B, B
v47: 10(5,5), 10(5,5), 8(5,3) 9(8,3)
v163: ----R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A refrén: Újesztendőben vigadjunk, / Született Jézust imádjunk
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: cantio
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0057
kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
élőfej: Kiskarácsonyról való dicséretek
cím: Natus est nobis
terjedelem: 7 versszak
metrum: a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4)
v46: a, a, B, B
v47: 10(5,5), 10(5,5), 9(5,4) 9(5,4)
v163: ----R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0086-B
kezdősor: Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal
cím: Kiskarácsonyra, Krisztus körülmetékedésére és az esztendőnek első napjaira való ének
terjedelem: 8 versszak
metrum: a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4)
v46: a, a, B, B
v47: 10(5,5), 10(5,5), 9(5,4) 9(5,4)
v163: ----R0R0
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal Palatics-kódex
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek Óvári graduál
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek Balogi cancionale
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az Isten Mihál Farkas-kódex
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek Komjátszegi graduál
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek Csonka antifonálé
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal A Keresztyéni Gyülekezetben
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal Enekes könyv
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal A keresztyeni gywlekezetben
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal Az kereztieni gievlekezetben
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnek monda az angyal Keresztyeni enekek
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A keresztyeni gyülekezetben
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Ünnepi énekek Szent Biblia
Krisztus körülmetélkedéséről Keresztyen imadsagok egy-nehany
A Krisztus születéséről való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek Enekes könyv
élőfej A Krisztus születéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
[Karácsonyra való énekek] Enekes könyv
Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
Kiskarácsonyról való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Újesztendőben, a Natus nobis nótájára A keresztyeni gyülekezetben
Kiskarácsonyra vagy Újesztendőre való ének Szent Biblia
De novo anno Pálffi Márton-énekeskönyv
Újesztendőben, a Natus est nobis nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A Natus est nobis nótájára Enekes könyv
Az Újesztendőre való dicséret. A Natus est nobis rex gloriae nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Natus est nobis Az kereztieni gievlekezetben
Kiskarácsonyra, Krisztus körülmetékedésére és az esztendőnek első napjaira való ének Keresztyeni enekek
megjegyzések Refrén: Újesztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust imádjunk. A Keresztyéni Gyülekezetben
Refrén: Újesztendőben mi vigadjunk, / Született Jézust mi imádjunk Enekes könyv
A refrén: Újesztendőben vigadjunk, / Született Jézust imádjunk A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Palatics-kódex
A vers szövege teljes Óvári graduál
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Unitárius graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes A keresztyeni gyülekezetben
A vers szövege teljes Szent Biblia
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes
A vers szövege teljes Pálffi Márton-énekeskönyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Enekes könyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
terjedelem 8 versszak Palatics-kódex
8 versszak Óvári graduál
8 versszak Petri András-énekeskönyv
8 versszak Mihál Farkas-kódex
7 versszak Komjátszegi graduál
7 versszak Unitárius graduál
7 versszak Csonka antifonálé
8 versszak Enekec harom rendbe
7 versszak A keresztyeni gyülekezetben
7 versszak Szent Biblia
7 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
8 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
9 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
9 versszak
6 versszak Pálffi Márton-énekeskönyv
7 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
7 versszak Enekes könyv
8 versszak A keresztyeni gywlekezetben
7 versszak Az kereztieni gievlekezetben
8 versszak Keresztyeni enekek
metrum a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B8(5,3) A Keresztyéni Gyülekezetben
a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4) Enekes könyv
a10(5,5), a10(5,5), B8(5,3), B8(5,3) A keresztyeni gywlekezetben
a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4) Az kereztieni gievlekezetben
a10(5,5), a10(5,5), B9(5,4), B9(5,4) Keresztyeni enekek
műfaj vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Komjátszegi graduál
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Szent Biblia
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
istentisztelet: prima
egykorú műfaj: cantio
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
egykorú műfaj: cantio
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Keresztyeni enekek
nótajelzés 5132