RPHA editor —

syntheticum

1063 Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet – Ps 91=92

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Bogáti Fazakas Miklós, nem dedikált. Idegen minta: Ps 91=92. Akrosztichonja: SzOMBATI DOLOG. Nincs kolofon. Keletkezési idő korábban, mint kb. 1583.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (0906), Szent Isten, téged dicsérlek, e Földön valamíg élek (5210).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (906).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608, szombatos (S 22) p. 111v, Jancsó-kódex, 1615-1618, szombatos (S 31) p. 75r, Péchi Simon-énekeskönyv, 1615, szombatos (S 33) p. 188, Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633, szombatos (S 34) p. 200, Mátéfi János kódexe, 1620-1634, szombatos (S 39) p. 183v, Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631, unitárius (S 53) p. 116r, Kövendi János-kódex, 1679, unitárius (S 105/2) p. 158, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 335, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 353, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 405, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 69r, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/1) p. 185.

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 349, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 518, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 353.

Modern kiadása: Psalterium-1979-155.

A dallam kiadásai: RMDT1 #133, RMDT1 756.

analyticum

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex, 1607-1608 (S 22) p. 111v
Jancsó-kódex, 1615-1618 (S 31) p. 75r
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (S 33) p. 188
Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv, 1616-1633 (S 34) p. 200
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (S 39) p. 183v
Abasfalvi zsoltárkönyv, 1631 (S 53) p. 116r
Kövendi János-kódex, 1679 (S 105/2) p. 158
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 335
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 353
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 405
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 69r
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/1) p. 185
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 349
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 518
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 353

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szenterzsébeti Bogáthi-kódex kezdősor: Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet
Péchi Simon-énekeskönyv cím: Ps. 92. Szombati dolog
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NT SzOMBATI DOLOG Sz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Kövendi János-kódex kezdősor: Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NT SzOMBATI DOLOG Sz
Csonka antifonálé terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Z
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0518
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Sz
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0353
terjedelem: 14 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: N SzOMBATI DOLOG Sz

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet Szenterzsébeti Bogáthi-kódex
Neked mondok dicséretet, mert Uram, téged az illet Kövendi János-kódex
cím Ps. 92. Szombati dolog Péchi Simon-énekeskönyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Péchi Simon-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Kövendi János-kódex
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
akrosztikon NT SzOMBATI DOLOG Sz Péchi Simon-énekeskönyv
NT SzOMBATI DOLOG Sz Kövendi János-kódex
N SzOMBATI DOLOG Z Csonka antifonálé
N SzOMBATI DOLOG Sz Isteni ditsiretek, imadságos
N SzOMBATI DOLOG Sz Isteni dicsiretek, imadsagok
teljes-e? A vers szövege teljes Péchi Simon-énekeskönyv
A vers szövege teljes Kövendi János-kódex
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
terjedelem 15 versszak Péchi Simon-énekeskönyv
15 versszak Kövendi János-kódex
14 versszak Csonka antifonálé
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Péchi Simon-énekeskönyv