RPHA editor —

syntheticum

1052 Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben – Ps 70=71

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Nagybáncsai Mátyás, nem dedikált. Idegen minta: Ps 70=71. Lásd: Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (825), Úristen, légy most mivelünk (1439). Akrosztichonja: NAGyBANCzAI MATIAS. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Születet után ezörötszázban és az hetvenötben, Pünkösd havának első hetében. Keletkezési idő 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (0605), Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlását (1301), Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (0324), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (150), Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szent (460), Honnét vagyon e nagy veszedelmes és ártalmas dolog (552), Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemet (605), Nagy keservesen, felséges Isten, seregeknek Ura (1036), Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (1108), Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (1159), Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (1263), Újszövetségről halld meg, te, ember, amit nem értettél (1416), Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságát (1495).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 28r, Lugossy-kódex, 1629-1635, világi (S 47) p. 120r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 84r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 147, Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele, protestáns (S 72) p. 4r, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 662, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 332, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 350, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 67v, Bornemisza-énekeskönyv toldaléka, 17. sz. második fele, evangélikus (S 147) p. 4v.

Nyomtatott kiadásai: Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 179, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 227v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 265, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 252, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 451 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 516, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 120, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 418, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 515, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 384, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 651, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 41v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 564, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 336, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 336, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 260, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 321, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 336, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 433, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 562, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 336, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 379, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 522, Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678, református (RMK I 1222) p. 204, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 336, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 304, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 576, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 576, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 667, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 667, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 251, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 350, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 405, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 66, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 352.

Modern kiadása: RMKT-4-41.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 28r
Lugossy-kódex, 1629-1635 (S 47) p. 120r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 84r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 147
Szenci Molnár Zsoltárának toldaléka, 17. sz. első fele (S 72) p. 4r
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 662
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 332
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 350
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 67v
Bornemisza-énekeskönyv toldaléka, 17. sz. második fele (S 147) p. 4v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 179
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 227v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 265
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 252
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 451
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 516
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 120
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 418
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 515
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 384
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 651
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 41v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 564
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 336
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 336
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 260
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 321
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 336
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 433
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 562
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 336
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 379
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 522
Az Isten anyaszentegyházában Kolozsvár, 1678 (RMK I 1222) p. 204
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 336
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 304
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 576
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 576
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 667
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 667
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 251
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 350
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 405
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 66
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 352

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Lugossy-kódex cím: Cantio per pulchra
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
Komjátszegi graduál terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
Csonka antifonálé terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0179
cím: Alázatos könyörgés
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0252
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Cantio pia
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0227-B
főcím: Rövid isteni dicséretek
élőfej: Isteni dicséretek
cím: Más könyörgés. Nótája: Szánjad, Úristen, a te etc.
terjedelem: 14 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIA
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Az Isten anyaszentegyházában nyomtatott forrás: 27:1222 P:0204
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0451
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0516
főcím: Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különb
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0041-B
főcím: Lelki-testi jókért
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCsAI MATIAL
műfaj: vallásos
tartalom 2: lelki-testi jókért
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0651
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
terjedelem: 15 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAI MATIAS
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0522
terjedelem: 15 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCsAI MATJAD
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 15 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANCzAJ MATJAD
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0515
terjedelem: 14 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANTsAI MATIA
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0350
terjedelem: 14 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANTsAI MATJA
Imadsagos es enekes nyomtatott forrás: 27:1558 P:0066
terjedelem: 14 versszak
kolofon?: A versnek nincs kolofonja
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NAGyBANTsAI MATJA
Bornemisza-énekeskönyv toldaléka terjedelem: 1 sor
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
megjegyzések: 1 sor tollpróbaként beírva.

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Rövid isteni dicséretek Enekec harom rendbe
Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Lelki-testi jókért Keresztyen imadsagok egy-nehany
Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím Cantio per pulchra Lugossy-kódex
Alázatos könyörgés Enekes keoniv
Cantio pia Az kereztieni gievlekezetben
Más könyörgés. Nótája: Szánjad, Úristen, a te etc. Enekec harom rendbe
kolofon? A versnek nincs kolofonja Enekec harom rendbe
A versnek nincs kolofonja Cantionale catholicum
A versnek nincs kolofonja Petri András-énekeskönyv
A versnek nincs kolofonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek nincs kolofonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek nincs kolofonja Imadsagos es enekes
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Lugossy-kódex
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Csonka antifonálé
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekec harom rendbe
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Keresztyen imadsagok egy-nehany
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Isteni dicsiretek, imadsagok
A versnek van akrosztichonja Imadsagos es enekes
akrosztikon NAGyBANCzAI MATIAS Lugossy-kódex
NAGyBANCzAI MATIAS Komjátszegi graduál
NAGyBANCzAI MATIAS Csonka antifonálé
NAGyBANCzAI MATIAS Az kereztieni gievlekezetben
NAGyBANCzAI MATIA Enekec harom rendbe
NAGyBANCzAI MATIAS Ditseretekel s egyéb
NAGyBANCsAI MATIAL Keresztyen imadsagok egy-nehany
NAGyBANCzAI MATIAS Kereszteni isteni dicsiretek
NAGyBANCsAI MATJAD Cantionale catholicum
NAGyBANCzAJ MATJAD Petri András-énekeskönyv
NAGyBANTsAI MATIA Isteni ditsiretek, imadságos
NAGyBANTsAI MATJA Isteni dicsiretek, imadsagok
NAGyBANTsAI MATJA Imadsagos es enekes
megjegyzések 1 sor tollpróbaként beírva. Bornemisza-énekeskönyv toldaléka
teljes-e? A vers szövege teljes Lugossy-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Keresztyen imadsagok egy-nehany
A vers szövege teljes Kereszteni isteni dicsiretek
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Imadsagos es enekes
töredék - töredék terjedelme Bornemisza-énekeskönyv toldaléka
terjedelem 15 versszak Lugossy-kódex
15 versszak Komjátszegi graduál
15 versszak Csonka antifonálé
15 versszak Az kereztieni gievlekezetben
14 versszak Enekec harom rendbe
15 versszak Ditseretekel s egyéb
15 versszak Keresztyen imadsagok egy-nehany
15 versszak Kereszteni isteni dicsiretek
15 versszak Cantionale catholicum
15 versszak Petri András-énekeskönyv
14 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
14 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
14 versszak Imadsagos es enekes
1 sor Bornemisza-énekeskönyv toldaléka
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Enekes keoniv
vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: penitencia
Az Isten anyaszentegyházában
vallásos
közönséges időben: különb-különb
vallásos
tartalom 2: lelki-testi jókért
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek