RPHA editor —

syntheticum

1040 Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék – Karácsonyi cantio

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: De Nativitate Christi. AH,1,149, CH,4610. Lásd: Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének (1419). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1506-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dies est laetitiae in ortu regali (5044), Dicséretes a gyermek (0258).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Dicséretes a gyermek (258).

A szöveg teljes terjedelme 3, 4, 7 strófa.

Metrumképlete:

x7, x6, x7, x6, x7, x7, x6, x7, x7, x6

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > cantio
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 10r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 27v »MEK, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 51v, Turóci cantionale, 17. sz. vége, katolikus (S 157) p. 12, Winkler-kódex, 1506, katolikus (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 342.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. K6r, Az evangeliomoknac Bécs, 1577, katolikus (RMNy 374) p. 88 »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616, katolikus (RMNy 1102) p. 11r »MEK, Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ?, katolikus (RMNy 1145) p. 11r, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1421) p. 276, Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638, katolikus (RMK I 675) p. 121, Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642, katolikus (RMK I 725) p. 306, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 13 »MEK, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661, katolikus (RMK I 971) p. 267, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662, katolikus (RMK I 984) p. 267 »MEK, Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669, katolikus (RMK I 1089) p. 379, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 114 »MEK, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 13, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 35, Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683, katolikus (RMK I 1293) p. 273, Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683, katolikus (RMK I 1312), Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül, katolikus (RMK I 1359/A) p. 276, Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700, katolikus (RMK I 1551) p. 273.

Modern kiadása: RMKT-1-420.

A dallam kiadásai: RMDT1 #64, RMDT2 #261.

analyticum

Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 10r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 27v
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 51v
Turóci cantionale, 17. sz. vége (S 157) p. 12
Winkler-kódex, 1506 (H 6, [fakszimile kiadás]) p. 342
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Az evangeliomoknac Bécs, 1577 (RMNy 374) p. 88
Az evangelivmok es epistolak Bécs, 1616 (RMNy 1102) p. 11r
Az evangelivmok es epistolak Bécs-Pozsony, 1617 ? (RMNy 1145) p. 11r
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1629 (RMNy 1421) p. 276
Az evangeliomoknak, mellyeket Bécs, 1638 (RMK I 675) p. 121
Evangeliomok es epistolak Bécs, 1642 (RMK I 725) p. 306
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 13
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1661 (RMK I 971) p. 267
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1662 (RMK I 984) p. 267
Az evangeliomok és epistolak Nagyszombat, 1669 (RMK I 1089) p. 379
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 114
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 13
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 35
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1683 (RMK I 1293) p. 273
Evangeliomok és epistolák Nagyszombat, 1683 (RMK I 1312)
Az evangeliomok es epistolak Bécs, 1687 körül (RMK I 1359/A) p. 276
Evangeliumok es epistolák Bécs, 1700 (RMK I 1551) p. 273

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Petri András-énekeskönyv kezdősor: Ím, ma vagyon örömnap
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00K6-A
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről
cím: Ad lectorem. Cum Latine linguae venustatem phrasis seu proprietas Hungarici sermonis in carmine non ubique possit assequi, placuit sensum tantum quodammodo huius veteris cantici linguae nostrae referre. Piam enim et expraessam continet natura utriusque in Christo fidem, et perpetuam illaesae virginitatis Dei parae fidelium confessionem
terjedelem: 4 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio
Az evangeliomok es epistolak nyomtatott forrás: 28:1421 P:0276
főcím: Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknac nyomtatott forrás: 28:0374 P:0088
főcím: Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni
cím: Második
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliumok es epistolák nyomtatott forrás: 27:1551 P:0273
főcím: Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0114
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Ím, ma vagyon örömnap Petri András-énekeskönyv
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni Az evangeliomok es epistolak
Urunk születéséről énekek, melyeket szoktunk ez ünnepekben prédikáció előtt és prédikáció után énekelni Az evangeliomoknac
Urunk születéséről való énekek, melyeket prédikáció előtt és prédikáció után énekelhetni Evangeliumok es epistolák
élőfej A Krisztus születéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Ad lectorem. Cum Latine linguae venustatem phrasis seu proprietas Hungarici sermonis in carmine non ubique possit assequi, placuit sensum tantum quodammodo huius veteris cantici linguae nostrae referre. Piam enim et expraessam continet natura utriusque in Christo fidem, et perpetuam illaesae virginitatis Dei parae fidelium confessionem A Keresztyéni Gyülekezetben
Második Az evangeliomoknac
teljes-e? A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
terjedelem 4 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomok es epistolak
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Az evangeliomoknac
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prédikáció előtt és után
Evangeliumok es epistolák
vallásos
ünnep: Karácsony
egykorú műfaj: cantio
Cantvs catholici