RPHA editor —

syntheticum

1031 Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem – Ps 144=145

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Németi Ferenc, nem dedikált. Idegen minta: Ps 144=145. Akrosztichonja: NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1565.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (0573), Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (1148), Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (1308), Örök Atya Isten, mennynek, földnek (3010).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveré (390), Gyarló embereknek nincs szükségesb, mint Istent szolgálni (446), Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutott (458), Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (483), Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (573), Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem (1147), Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (1148), Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (1308), Szomjúhozik lelkem, mint a szarvas a hideg kútfőre (1341).

A szöveg teljes terjedelme 22, 23 strófa.

Metrumképlete:

a16(6,4,6), a16(6,4,6), a16(6,4,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 595, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 197, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 550, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 320, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 337, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 399, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 65r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 103, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 73, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 82, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 90v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 72, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 129v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 81, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 223, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 71v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 301 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 416, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 81r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 75v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 306, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 75v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 496, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 309, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 160, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 481, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 406, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 151, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 151, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 114, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 141, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 151, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 191, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 285, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 151, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 155, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 631, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 151, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 135, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 287, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 287, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 290, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 290, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 108, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 337, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 169, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 148.

Modern kiadása: RMKT-7-163.

A dallam kiadása: RMDT1 #107.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 595
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 197
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 550
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 320
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 337
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 399
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 65r
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 103
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 73
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 82
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 90v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 72
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 129v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 81
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 223
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 71v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 301
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 416
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 81r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 75v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 306
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 75v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 496
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 309
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 160
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 481
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 406
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 151
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 151
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 114
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 141
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 151
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 191
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 285
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 151
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 155
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 631
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 151
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 135
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 287
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 287
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 290
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 290
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 108
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 337
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 169
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 148

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0129-B
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Kecskeméti graduál terjedelem: 22 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM OPVS FRANCISCI NEMEI
Komjátszegi graduál terjedelem: 20 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
akrosztikon: NOÜM ÖPVS FRANTsISTsI NEM
Graduale sacrum terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOWM EPVS FRANCISCI NEMETI
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0103
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psal. 144. Örök Atyaisten, men.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: NOVM ÖPVS FRANCISCI NEMETI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0090-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 145. psalmus. Exaltabo te Deus meus rex etc. Nótája: Örök Atyaisten, mennynek, földnek etc.
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOÜM ÖPVS FRANCISCI NEMETI
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0223
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 144.
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM EoPVS FRANCISCI NEMETI
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0071-B
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0301
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0496
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM OPVS FRANTsISTsI NEMETI
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0631
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Psal. 144. Örök Atyaisten, men. A keresztyeni gyülekezetben
145. psalmus. Exaltabo te Deus meus rex etc. Nótája: Örök Atyaisten, mennynek, földnek etc. A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 144. Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Komjátszegi graduál
A versnek van akrosztichonja Graduale sacrum
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Isteni ditsiretek, imadságos
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon NOIM OPVS FRANCISCI NEMEI Kecskeméti graduál
NOÜM ÖPVS FRANTsISTsI NEM Komjátszegi graduál
NOWM EPVS FRANCISCI NEMETI Graduale sacrum
NOVM ÖPVS FRANCISCI NEMETI A keresztyeni gyülekezetben
NOÜM ÖPVS FRANCISCI NEMETI A keresztyeni gywlekezetben
NOIM EoPVS FRANCISCI NEMETI Az kereztieni gievlekezetben
NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI Keresztyeni enekek
NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI Ditseretekel s egyéb
NOIM OPVS FRANTsISTsI NEMETI Isteni ditsiretek, imadságos
NOIM OPVS FRANCISCI NEMETI Cantionale catholicum
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
töredék - töredék terjedelme Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Graduale sacrum
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Keresztyeni enekek
A vers szövege teljes Ditseretekel s egyéb
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 22 versszak Kecskeméti graduál
20 versszak Komjátszegi graduál
23 versszak Graduale sacrum
23 versszak A keresztyeni gywlekezetben
23 versszak Az kereztieni gievlekezetben
23 versszak Keresztyeni enekek
23 versszak Ditseretekel s egyéb
23 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
23 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben