RPHA editor —

syntheticum

1024 Nagy bánatban Dávid mikoron vala – Ps 37=38

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, nem dedikált. Idegen minta: Ps 37=38. Lásd: Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Drága dolog az Úristent dicsérni (0291), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urat (39), Akara rejtezni, de nem bújhaték (64), Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszek (111), Boldog az ilyen ember e világon (199), Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Boldog az olyan ember az Istenben (203), Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istennek (211), Bús az elme, mikor beteg a teste (217), Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (239), Egészségben, békességben megnőve (314), Emlékezem a Krisztus haláláról (355), Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségem (443), Ha szent vagy és életedben ártatlan (461), Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (549), Isten akit választ, vagy ország teszen (594), Jóllehet az istentelen mutatja (688), Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedet (725), Keresztyének, kik e Földön lakoztok (729), Magasztaljuk az Úristent már hívek (848), Majdan nektek mondok jeles nagy csudát (852), Meghallgassad az én imádságomat (863), Megnyomorult szegény keresztyén ember (869), Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (877), Mely igen jó az Úristent dicsérni (878), Mikor Dávid vala keserűségben (932), Mikoron Dávid Saul előtt futna (945), Mindenkoron áldom az én Uramat (983), Mostan vettem, Uram, én ezt eszembe (1021), Nagy öröme adaték én lelkemnek (1038), Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültem (1054), Sok hálaadással mi most tartozunk (1251), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295), Számkivetésre Dávid megyen vala (1298), Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (1307), Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (1310), Szent Dávid Saultól nem maradhata (1312), Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedel (1325), Szükség keresztyéneknek tudakozni (1345), Új urat adtál, Uram, a szent népnek (1414), Uram, benned még az én reménységem (1425), Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztnek (1471), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496).

A szöveg teljes terjedelme 16, 17, 18 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 16v, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 125v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 528, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 108, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 422, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 317, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 334, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 395, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 64r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. S1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 61, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 28, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 28, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 49v, Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579, református (RMNy 357) p. 27 »MEK, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 26, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 95r, Hasznos és fölötte szükséges könyv Németujvár, 1582-1585, evangélikus (RMNy 532) p. »MEK, Hasznos es fölötte Mogyorókerék, 1588, evangélikus (RMNy 617) p. 115v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 32, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 211, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 26r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 382 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 256, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 30r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 28v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 380, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 28v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 491, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 59, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 590, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 506, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 60, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 60, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 44, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 56, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 60, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 74, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 166, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 60, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 59, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 599, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 60, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 53, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 167, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 167, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 169, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 169, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 43, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 334, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 67, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 59.

Modern kiadása: RMKT-6-228.

A dallam kiadásai: RMDT1 #95, RMDT2 #117, RMDT2 #292.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 16v
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 125v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 528
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 108
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 422
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 317
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 334
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 395
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 64r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 61
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 28
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 28
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 49v
Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579 (RMNy 357) p. 27
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 26
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 95r
Hasznos és fölötte szükséges könyv Németujvár, 1582-1585 (RMNy 532)
Hasznos es fölötte Mogyorókerék, 1588 (RMNy 617) p. 115v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 32
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 211
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 26r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 382
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 256
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 30r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 28v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 380
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 28v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 491
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 59
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 590
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 506
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 60
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 60
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 44
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 56
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 60
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 74
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 166
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 60
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 59
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 599
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 60
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 53
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 167
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 167
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 169
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 169
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 43
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 334
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 67
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 59

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0095-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0211
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Komjátszegi graduál terjedelem: 16 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: Az első és utolsó versszakot átsatírozták.
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0590
főcím: Az ördög és bűn háborgatása ellen
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
nyomtatott forrás: 28:0357 P:0027
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
nyomtatott forrás: 28:0532 P:0000
megjegyzések: RMNy 532 töredék, de feltételezhető RMNy 617 alapján, hogy a kötetben megvolt ez a vers.
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0059
cím: Psalmus 37. Greg. Szeg.
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00S1-A
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 37. psalmus. Domine ne in furore tuo arguas mje etc.
megjegyzések: Eössi András: Emlékezem a Krisztus haláláról kezdetű versének nótajelzése: Nagy bánatban Dávid mikoron volna
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0028
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 37. G. SZ.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Az ördög és bűn háborgatása ellen Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Psalmus 37. Greg. Szeg. Keresztyéni isteni dicséretek
37. psalmus. Domine ne in furore tuo arguas mje etc. A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 37. G. SZ. Enekes könyv
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
Az első és utolsó versszakot átsatírozták. Komjátszegi graduál
RMNy 532 töredék, de feltételezhető RMNy 617 alapján, hogy a kötetben megvolt ez a vers.
Eössi András: Emlékezem a Krisztus haláláról kezdetű versének nótajelzése: Nagy bánatban Dávid mikoron volna A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes
terjedelem 16 versszak Komjátszegi graduál
17 versszak
műfaj vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv