RPHA editor —

syntheticum

1019 Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk – Oratio regis Josaphat

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: 2Par 20,6-12. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (0415), Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (1447), Hajtsd le, Úristen, a te füledet, hallgass meg engemet (5074).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittem (129), De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted (247), Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (364), Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törne (933).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 7v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 396, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 621, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 480, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 498, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 545, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 90r, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 131v, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 510, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 156r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 145v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 145v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 655, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 336, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 394, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 319r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 333, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 304, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 304, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 233, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 290, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 304, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 391, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 518, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 304, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 335, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 304, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 275, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 531, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 531, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 606, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 606, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 228, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 499, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 368, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 320.

A dallam kiadásai: RMDT1 #90, RMDT1 #99.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 7v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 396
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 621
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 480
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 498
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 545
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 90r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 131v
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 510
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 156r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 145v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 145v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 655
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 336
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 394
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 319r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 333
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 304
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 304
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 233
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 290
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 304
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 391
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 518
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 304
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 335
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 304
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 275
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 531
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 531
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 606
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 606
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 228
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 499
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 368
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 320

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csonka antifonálé terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0655
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0336
cím: Josaphat királynak könyörgésr az ammoniták és a moabiták ellen, 2 Paral. 20.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0131-B
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Oratio regis Iosaphat contra Ammonitas et Moabitas, ex 2 Paral. 20.
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0319-A
főcím: Hadi könyörgés
műfaj: vallásos
alkalom: hadban
egykorú műfaj: könyörgés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0394
főcím: Penitenciáról való szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
Hadi könyörgés Keresztyen imadsagok egy-nehany
Penitenciáról való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Josaphat királynak könyörgésr az ammoniták és a moabiták ellen, 2 Paral. 20. Keresztyéni isteni dicséretek
Oratio regis Iosaphat contra Ammonitas et Moabitas, ex 2 Paral. 20. Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
A vers szövege teljes Csonka antifonálé
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
terjedelem 9 versszak Bölöni-kódex
9 versszak Komjátszegi graduál
9 versszak Csonka antifonálé
9 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyéni isteni dicséretek
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyeni enekek
vallásos
alkalom: hadban
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: penitencia
Kereszteni isteni dicsiretek