RPHA editor —

syntheticum

1018 Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm – Áldozócsütörtöki hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Hymnus in Ascensione Domini: Magnentius Hrabanus Maurus. AH,50,192, CH,6264. Lásd: Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (1022). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1600.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Festum nunc celebre magnaque gaudia (5063).

A szöveg teljes terjedelme 5 strófa.

Metrumképlete:

x12(6,6), x12(6,6), x12(6,6), x8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 61, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 63, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 91, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 25, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 65, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 63.

Modern kiadása: RMKT17-4-23.

A dallam kiadása: RMDT1 #165.

analyticum

Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 61
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 63
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 91
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 25
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 65
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 63

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0063
cím: Hymnus in diem Ascensionis Domini
műfaj: vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0065
cím: Hymnus de Ascensione Domini
műfaj: vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus
Komjátszegi graduál cím: Hymnus in diem Ascensionis Domini
műfaj: vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus

változatok mezőnként

mező változat forrás
cím Hymnus in diem Ascensionis Domini Isteni dicsiretek, imadsagok
Hymnus de Ascensione Domini Isteni ditsiretek, imadságos
Hymnus in diem Ascensionis Domini Komjátszegi graduál
műfaj vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus
Isteni dicsiretek, imadsagok
vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus
Isteni ditsiretek, imadságos
vallásos
ünnep: Mennybemenetel
egykorú műfaj: hymnus
Komjátszegi graduál