RPHA editor —

syntheticum

1002 Mit bízik e világ ő álnokságában – E világnak megutálásáról való hymnus

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: De vanitate mundi cantio. CH,4146. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Cur mundus militat, sub vana gloria (5038).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Az a boldog ember, aki Istent féli (116), Boldog a férfiú, ki féli az Istent (195), Jóllehet gyakorta hívek nyomorognak (689), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (952), Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (1344), Velem jól tett Istent szívemből szeretem (1477).

A szöveg teljes terjedelme 9, 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 73r »MEK, Gyöngyösi toldalék, 1628-1635, katolikus (S 46) p. 16r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 48r »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 384v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 466, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 64r, Thordai-kódex, 1657 előtt, unitárius (S 80) p. 692, Mihál Farkas-kódex, 1677-1687, katolikus (S 103) p. 100v »MEK, Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685, unitárius (S 115) p. 108v »MEK, Halotti énekek, 1694, protestáns (S 128) p. 31v »MEK, Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül, katolikus (S 129) p. 47v »MEK.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 113r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 149r, Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629, katolikus (RMNy 1422) p. 188, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 247r, A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642, katolikus (RMK I 730) p. 227, Cantvs catholici Lőcse, 1651, katolikus (RMK I 856) p. 249 »MEK, In exeqviis defunctorum Várad, 1654, protestáns (RMK I 897) p. 63, In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660, protestáns (RMK I 956) p. 54, Cantvs catholici Kassa, 1674, katolikus (RMK I 1159) p. 237 »MEK, Cantus catholici Nagyszombat, 1675, katolikus (RMK I 1183/A) p. 76, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 687, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 639, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1408/A) p. 327, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 639, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692, protestáns (RMK I 1425/A) p. 262, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/2) p. 33, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 743, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 743, In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1504) p. 63, In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt, protestáns (RMK I 1618/P) p. 260.

Modern kiadása: Alszeghy Zsolt, Gyöngyösi-toldalék, Gyöngyös, 1914, 20.

A dallam kiadásai: RMDT1 #188, RMDT1 #189, RMDT1 #190, RMDT2 #125, RMDT2 #129, RMDT2 #302.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 73r
Gyöngyösi toldalék, 1628-1635 (S 46) p. 16r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 48r
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 384v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 466
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 64r
Thordai-kódex, 1657 előtt (S 80) p. 692
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687 (S 103) p. 100v
Kőrispataki István-énekeskönyv, 1685 (S 115) p. 108v
Halotti énekek, 1694 (S 128) p. 31v
Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (S 129) p. 47v
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 113r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 149r
Az Jesus szivet szeretö Bécs, 1629 (RMNy 1422) p. 188
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 247r
A' Jesus szivet-szeretö szívek Pozsony, 1642 (RMK I 730) p. 227
Cantvs catholici Lőcse, 1651 (RMK I 856) p. 249
In exeqviis defunctorum Várad, 1654 (RMK I 897) p. 63
In exequijs defunctorum Kolozsvár, 1660 (RMK I 956) p. 54
Cantvs catholici Kassa, 1674 (RMK I 1159) p. 237
Cantus catholici Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A) p. 76
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 687
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 639
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1691 (RMK I 1408/A) p. 327
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 639
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1692 (RMK I 1425/A) p. 262
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/2) p. 33
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 743
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 743
In exequiis defunctorum Kolozsvár, 1697 (RMK I 1504) p. 63
In exequiis defunctorum s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/P) p. 260

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Bölöni-kódex cím: Beati Jacoponi
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csurgai graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Thordai-kódex főcím: Halott temetésre való énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Mihál Farkas-kódex terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Kőrispataki István-énekeskönyv főcím: Halott énekek
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek főcím: Halotti temetésekre való énekek
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
alkalom: temetés
Pálffi Márton-énekeskönyv cím: De contemptu mundi
műfaj: vallásos
tartalom 1: v
modern: vanitatum vanitas
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0113-A
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: E világnak megutálásáról. Cur mundus militat sub vana gloria etc.
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0247-A
főcím: Keresztyéni igaz örömért
műfaj: vallásos
tartalom 2: keresztény öröm
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0687
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/2 P:0033
cím: Hymnus B. Jacoponi. De vanitate mundi
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Cantvs catholici nyomtatott forrás: 27:1159 P:0237
kezdősor: Mit használ e világ, ha csak elmúlandó
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
ünnep: Farsang
A' Jesus szivet-szeretö szívek nyomtatott forrás: 27:0730 P:0227
műfaj: vallásos
modern: vanitatum vanitas
Eperjesi graduál terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mit használ e világ, ha csak elmúlandó Cantvs catholici
főcím Halott temetésre való énekek Thordai-kódex
Halott énekek Kőrispataki István-énekeskönyv
Halotti temetésekre való énekek Halotti énekek
Keresztyéni igaz örömért Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím Beati Jacoponi Bölöni-kódex
De contemptu mundi Pálffi Márton-énekeskönyv
E világnak megutálásáról. Cur mundus militat sub vana gloria etc. A keresztyeni gywlekezetben
Hymnus B. Jacoponi. De vanitate mundi Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Bölöni-kódex
A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
töredék - töredék terjedelme Csurgai graduál
A vers szövege teljes Mihál Farkas-kódex
A vers szövege teljes Halotti énekek
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Cantvs catholici
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
terjedelem 9 versszak Bölöni-kódex
11 versszak Petri András-énekeskönyv
6 versszak Csurgai graduál
10 versszak Mihál Farkas-kódex
9 versszak Halotti énekek
10 versszak A keresztyeni gywlekezetben
10 versszak Cantionale catholicum
11 versszak Cantvs catholici
10 versszak Eperjesi graduál
műfaj vallásos
alkalom: temetés
Thordai-kódex
vallásos
alkalom: temetés
Kőrispataki István-énekeskönyv
vallásos
alkalom: temetés
Halotti énekek
vallásos
tartalom 1: v
modern: vanitatum vanitas
Pálffi Márton-énekeskönyv
vallásos
modern: vanitatum vanitas
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 2: keresztény öröm
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
modern: vanitatum vanitas
Soltari énekek
vallásos
ünnep: Farsang
Cantvs catholici
vallásos
modern: vanitatum vanitas
A' Jesus szivet-szeretö szívek