RPHA editor —

syntheticum

999 Mire bánkódol, ó te, én szívem – Ps 41=42; Ps 42=43

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Geistliches Lied über Psalm 43: ? Hans Sachs. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Warum betrübst du dich, mein Herz (5207).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Megfoghatatlan, kegyes istenség (862).

A szöveg teljes terjedelme 13 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), x6, b8(4,4), b8(4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > hálaadó ének
vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Lipcsei-kódex, 1615, világi (S 32/1) p. 36r, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 83v »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 335v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 426, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 569, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 315.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 278, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 497, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 133, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 487, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 488, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 202, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 701, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 266v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 612, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 110, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 64, Balassi Bálint és Lőcse, 1670, protestáns (RMK I 1106/A) p. 358, Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül, protestáns (RMK I 1108/A) p. 455, Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671, protestáns (RMK I 1119/A) p. 525, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 356, Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676, protestáns (RMK I 1207) p. 617, Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677, protestáns (RMK I 1212/A) p. 280, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 356, Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681, protestáns (RMK I 1258) p. 280, Balasi Balintnak és Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1303) p. 389, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 110 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 312, Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691, protestáns (RMK I 1405) p. 281, Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693, protestáns (RMK I 1439) p. 370, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 680, Balassi Bálint és Lőcse, 1695, protestáns (RMK I 1476/A) p. 370, Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696, evangélikus (RMK I 1490) p. 87, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 680, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 258, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 332, Balassi Bálint és Lőcse, 1698, protestáns (RMK I 1529/A) p. 370, Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699, katolikus (RMK I 1546/C) p. 165, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 416, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 361, Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700, protestáns (RMK I 1562) p. 413, Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692, evangélikus (RMK I 1589/A) p. 87, Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701, protestáns (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 303.

Modern kiadása: Dézsi: Balassi-2-364.

A dallam kiadásai: RMDT1 #212, RMDT2 #167.

analyticum

Lipcsei-kódex, 1615 (S 32/1) p. 36r
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 83v
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 335v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 426
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 569
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 315
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 278
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 497
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 133
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 487
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 488
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 202
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 701
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 266v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 612
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 110
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 64
Balassi Bálint és Lőcse, 1670 (RMK I 1106/A) p. 358
Az néhai tekintetes Pozsony, 1683 körül (RMK I 1108/A) p. 455
Balassi Bálintnak es Lőcse, 1671 (RMK I 1119/A) p. 525
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 356
Balasi Bálintnak, es Pozsony, 1676 (RMK I 1207) p. 617
Balassa Balintnak, es Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A) p. 280
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 356
Balassa Bálint és Kolozsvár, 1681 (RMK I 1258) p. 280
Balasi Balintnak és Lőcse, 1683 (RMK I 1303) p. 389
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 110
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 312
Balassa Balintnak; es Kolozsvár, 1691 (RMK I 1405) p. 281
Balasi Balintnak, és Lőcse, 1693 (RMK I 1439) p. 370
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 680
Balassi Bálint és Lőcse, 1695 (RMK I 1476/A) p. 370
Zöngedözö mennyei kar Lőcse, 1696 (RMK I 1490) p. 87
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 680
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 258
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 332
Balassi Bálint és Lőcse, 1698 (RMK I 1529/A) p. 370
Balassa Bálintnak istenes Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C) p. 165
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 416
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 361
Balasi Balintnak, es Lőcse, 1700 (RMK I 1562) p. 413
Zöngedöző mennyei kar Lőcse, 1692 (RMK I 1589/A) p. 87
Balassi Bálint és Kolozsvár, 1701 (RMK I 1623, [fakszimile kiadás]) p. 303

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Zöngedöző mennyei kar nyomtatott forrás: 27:1589/A P:0087
cím: Különb-különbféle énekek; Más. Warum betrübst du dich mein Herz etc.
műfaj: vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Petri András-énekeskönyv cím: Sequitur alia optima
nyomtatott forrás: 28:0983 P:0497
főcím: Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különb
Szép imadsagos könyvecske nyomtatott forrás: 28:1552 P:0202
főcím: Szép és ájtatos isteni dicséretek
cím: Más szép ének
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0133
kezdősor: Mire bánkódol, ó, én szívem
főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek
cím: Az Istennek atyai gondviseléséről
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Egy néhány szép soltárok nyomtatott forrás: 27:0818 P:0064
főcím: Szép isteni dicséretek
cím: Az Istennek atyai gondviseléséről
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Balassa Balintnak; es nyomtatott forrás: 27:1405 P:0281
cím: Az Istennek gondviseléséről
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Balasi Balintnak, és nyomtatott forrás: 27:1439 P:0370
cím: Az Istennek gondviseléséről
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Balasi Balintnak, es nyomtatott forrás: 27:1562 P:0413
cím: Az Istennek gondviseléséről
terjedelem: 13 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme
műfaj: vallásos
dogmatika: gondviselés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0701
főcím: Közönséges szép isteni dicséretek
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0266-B
főcím: Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mire bánkódol, ó, én szívem Szent Biblia
főcím Szép különb-különb ájtatos dicséretek következnek
Szép és ájtatos isteni dicséretek Szép imadsagos könyvecske
Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek Szent Biblia
Szép isteni dicséretek Egy néhány szép soltárok
Közönséges szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
Titkos szükség, testi nyavalya avagy háborúság ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
cím Különb-különbféle énekek; Más. Warum betrübst du dich mein Herz etc. Zöngedöző mennyei kar
Sequitur alia optima Petri András-énekeskönyv
Más szép ének Szép imadsagos könyvecske
Az Istennek atyai gondviseléséről Szent Biblia
Az Istennek atyai gondviseléséről Egy néhány szép soltárok
Az Istennek gondviseléséről Balassa Balintnak; es
Az Istennek gondviseléséről Balasi Balintnak, és
Az Istennek gondviseléséről Balasi Balintnak, es
teljes-e? töredék - a vers terjedelme Balasi Balintnak, es
terjedelem 13 versszak Balasi Balintnak, es
műfaj vallásos
tartalom 1: Különb-különbféle
Zöngedöző mennyei kar
vallásos
közönséges időben: különb-különb
vallásos
dogmatika: gondviselés
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: gondviselés
Egy néhány szép soltárok
vallásos
dogmatika: gondviselés
Balassa Balintnak; es
vallásos
dogmatika: gondviselés
Balasi Balintnak, és
vallásos
dogmatika: gondviselés
Balasi Balintnak, es
vallásos
közönséges időben: közönséges
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
tartalom 2: titkos szükség, testi nyavalya vagy háborúság ellen
Keresztyen imadsagok egy-nehany