RPHA editor —

syntheticum

983 Mindenkoron áldom az én Uramat – Ps 33=34

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 33=34. Lásd: Dicsérem én az Istent minden időben (254), Mikoron Dávid Saul előtt futna (945). Akrosztichonja: MICHAEL STARINVS FACIEBAT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Meghallgassad az én imádságomat (0863), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Drága dolog az Úristent dicsérni (0291), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Árpád vala fő a kapitányságban (0101).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Árpád vala fő a kapitányságban (101), Boldog az ilyen ember ő lelkében (202), Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (421), Meghallgassad az én imádságomat (863), Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (1295), Szükség keresztyéneknek tudakozni (1345).

A szöveg teljes terjedelme 17, 23 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 99, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 405, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 740.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 46v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 92v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 27, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 313, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 22r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 266 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 24v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 23r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 23r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 49, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 340, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 286, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 50, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 50, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 36, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 45, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 50, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 60, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 152, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 50, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 49, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 594, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 50, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 44, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 153, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 153, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 55, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 155, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 155, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 35, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 55, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 48.

Modern kiadása: RMKT-5-88.

A dallam kiadásai: RMDT1 #82, RMDT1 #95.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 99
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 405
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 740
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 46v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 92v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 27
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 313
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 22r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 266
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 24v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 23r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 23r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 49
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 340
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 286
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 50
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 50
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 36
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 45
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 50
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 60
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 152
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 50
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 49
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 594
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 50
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 44
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 153
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 153
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 55
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 155
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 155
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 35
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 55
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 48

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Megszabadulván a veszedelmekből int az Isten áldására, szolgálatjára és az őbenne való bizodalomra
terjedelem: 17 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
tartalom 1: intő-ének
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0046-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 34. psalmus. Benedicam Dominum in omni tempore etc.
terjedelem: 23 versszak
metrum: a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,7), a11(4,7)
v46: a, a, a, a,
v47: 11(4,4,3), 11(4,4,3), 11(4,7), 11(4,7)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS FACIEBAT
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni!
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0313
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 34. Nótája: Árpád vala fő a kap.
terjedelem: 23 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAEL STARINVS FACIEBAT
műfaj: vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0266
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS FACIEBAT
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0340
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARINVS FACIEBAT
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0594
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL STARJNVS FACIEBAT
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0055
cím: Megszabadulván a veszedelmekből int az Isten áldására, szolgálatjára és az őbenne való bizodalomra
terjedelem: 17 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MDSTAKFAFAAIAMSIS

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Megszabadulván a veszedelmekből int az Isten áldására, szolgálatjára és az őbenne való bizodalomra Szoszna Demeter-énekeskönyv
34. psalmus. Benedicam Dominum in omni tempore etc. A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 34. Nótája: Árpád vala fő a kap. Az kereztieni gievlekezetben
Megszabadulván a veszedelmekből int az Isten áldására, szolgálatjára és az őbenne való bizodalomra Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon MICHAEL STARINVS FACIEBAT A keresztyeni gywlekezetben
MICHAEL STARINVS FACIEBAT Az kereztieni gievlekezetben
MICHAEL STARINVS FACIEBAT Ditseretekel s egyéb
MICHAEL STARINVS FACIEBAT Kereszteni isteni dicsiretek
MICHAEL STARJNVS FACIEBAT Cantionale catholicum
MDSTAKFAFAAIAMSIS Soltari énekek
megjegyzések A metrum-javaslatot ellenőrizni! A keresztyeni gywlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Az kereztieni gievlekezetben
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 17 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
23 versszak A keresztyeni gywlekezetben
23 versszak Az kereztieni gievlekezetben
17 versszak Soltari énekek
metrum a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,7), a11(4,7) A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: intő-ének
Szoszna Demeter-énekeskönyv
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Szentháromság-nap után Adventig
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben