RPHA editor —

syntheticum

977 Mindenható Úristen, mi bűnös emberek – Bűneinkről való közönséges vallástétel

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled várok (1053).

A szöveg teljes terjedelme 20 strófa.

Metrumképlete:

a13(7,6), a13(7,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > vallástétel
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 412, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 333, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 314, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 76, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 75, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 109, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 19r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. D8v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 21, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 134, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 143, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 117v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 126, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 44r, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 138, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 183, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 108, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 114r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 177 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 97, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 131r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 126r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 219, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 126r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 112, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 183, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 291, Catechismus Lőcse, 1635, református (RMNy 1630) p. L1v, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 308, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 198v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 261, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 87, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 263, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 263, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 204, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 250, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 263, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 338, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 455, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 263, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 292, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 263, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 89 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 237, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 461, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 461, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 519, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 519, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 198, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 75, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 307, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 267.

A dallam kiadása: RMDT1 #63.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 412
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 333
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 314
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 76
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 75
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 109
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 19r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 21
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 134
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 143
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 117v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 126
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 44r
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 138
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 183
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 108
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 114r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 177
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 97
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 131r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 126r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 219
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 126r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 112
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 183
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 291
Catechismus Lőcse, 1635 (RMNy 1630) p. NaNv
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 308
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 198v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 261
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 87
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 263
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 263
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 204
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 250
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 263
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 338
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 455
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 263
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 292
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 263
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 89
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 237
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 461
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 461
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 519
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 519
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 198
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 75
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 307
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 267

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0044-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Komjátszegi graduál cím: Confessio peccatorum
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
Unitárius graduál cím: Confessio peccatorum
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00D8-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0021
cím: Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0134
cím: Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0117-B
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben, melyet akármikor is éneklünk, de főképpen akkor szoktunk mondani, mikor az Úrnak szent vacsoráját kiszolgáltatjuk
metrum: a13(4,3,6), a13(4,3,6)
v46: a, a
v47: 13(4,3,6), 13(4,3,6)
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni!
műfaj: vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: közgyónás
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0126
cím: Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte
műfaj: vallásos
dogmatika: közgyónás
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0114-A
cím: Vallástétel az Úr vacsorájakor
műfaj: vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: közgyónás
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0308
főcím: Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0198-B
főcím: A penitenciáról
műfaj: vallásos
dogmatika: penitencia
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0108
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: Vallástétel Istennek előtte
megjegyzések: Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: közgyónás
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Következnek a katekézisből való szép isteni dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
A penitenciáról Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Confessio peccatorum Komjátszegi graduál
Confessio peccatorum Unitárius graduál
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben A Keresztyéni Gyülekezetben
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben A keresztyeni gyülekezetben
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte Enekes könyv
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte a keresztyéni gyülekezetben, melyet akármikor is éneklünk, de főképpen akkor szoktunk mondani, mikor az Úrnak szent vacsoráját kiszolgáltatjuk A keresztyeni gywlekezetben
Bűneinkről való közönséges vallástétel az Úristennek előtte Enekes keoniv
Vallástétel az Úr vacsorájakor Keresztyeni enekek
Vallástétel Istennek előtte Az kereztieni gievlekezetben
megjegyzések RMNy 541: Mikor a bűn háborgat Enekec harom rendbe
A metrum-javaslatot ellenőrizni! A keresztyeni gywlekezetben
Előszó: Mikor ördög háborgat, és mikor a bűn háborgat Az kereztieni gievlekezetben
metrum a13(4,3,6), a13(4,3,6) A keresztyeni gywlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 2: bűn háborgatásakor
Enekec harom rendbe
vallásos
dogmatika: közgyónás
Komjátszegi graduál
vallásos
dogmatika: közgyónás
Unitárius graduál
vallásos
dogmatika: közgyónás
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: közgyónás
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
dogmatika: közgyónás
Enekes könyv
vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: közgyónás
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: közgyónás
Enekes keoniv
vallásos
istentisztelet: Úrvacsora előtt
dogmatika: közgyónás
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: penitencia
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: közgyónás
tartalom 2: ördög és bűn háborgatásakor
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés (kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben