RPHA editor —

syntheticum

968 Mindenek meghallják és jól megtanulják – Ps 126=127

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 126=127. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérjétek Istent az ő szentségével (5042), Siralmas énnékem tetőled megváltom (1233).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Kegyelmes Úristen, tehozzád folyamunk (719), Siralmas énnékem tetőled megváltom (1233).

A szöveg teljes terjedelme 8, 9 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), X13(6,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 114v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 584, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 185, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 534, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 476, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 497, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 542, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 91r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 15, Note manuscrite, 16. sz. vége, katolikus (H 772), Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje, protestáns (H 608) p. 1v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y5v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 96, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 65, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 74, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 83v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 62, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 123v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 73, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 213, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 65r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 465 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 391, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 73r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 68v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 435, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 68v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 652, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 146, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 662, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 574, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 138, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 138, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 105, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 129, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 138, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 174, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 267, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 138, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 142, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 138, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 188, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 123, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 269, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 269, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 133, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 272, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 272, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 99, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 497, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 155, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 135.

Modern kiadása: RMKT-6-256.

A dallam kiadása: RMDT1 #103.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 114v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 584
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 185
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 534
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 476
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 497
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 542
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 91r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 15
Note manuscrite, 16. sz. vége (H 772)
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje (H 608) p. 1v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 96
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 65
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 74
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 83v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 62
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 123v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 73
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 213
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 65r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 465
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 391
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 73r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 68v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 435
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 68v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 652
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 146
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 662
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 574
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 138
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 138
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 105
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 129
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 138
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 174
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 267
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 138
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 142
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 138
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 188
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 123
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 269
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 269
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 133
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 272
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 272
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 99
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 497
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 155
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 135

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0083-B
nótajelzés: 1233
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0096
nótajelzés: 1233
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0123-B
nótajelzés: 1233
Vasady-kódex cím: Cantio pulchra
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0133
cím: Isten segedelme nélkül haszontalan ember munkája
terjedelem: 9 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Fragment d'un recueil de poèmes cím: Psal. 126.
terjedelem: 2 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y5-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum etc. Siralmas énnékem nótájára
metrum: a12(6,6), a12(6,6), X13(6,7)
v46: a, a, X
v47: 12(6,6), 12(6,6), 13(6,7)
v163: ----R0
megjegyzések: A refrén: Minden versszak végén ugyanaz a refrén: Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Cantio pulchra Vasady-kódex
Isten segedelme nélkül haszontalan ember munkája Soltari énekek
Psal. 126. Fragment d'un recueil de poèmes
127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum etc. Siralmas énnékem nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések A refrén: Minden versszak végén ugyanaz a refrén: Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. A Keresztyéni Gyülekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Soltari énekek
töredék - töredék terjedelme Fragment d'un recueil de poèmes
terjedelem 9 versszak Soltari énekek
2 versszak Fragment d'un recueil de poèmes
metrum a12(6,6), a12(6,6), X13(6,7) A Keresztyéni Gyülekezetben
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 1233 A keresztyeni gywlekezetben
1233 A keresztyeni gyülekezetben
1233 Enekec harom rendbe