RPHA editor —

syntheticum

963 Minden népek örülvén tapsoljanak – Ps 46=47

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 46=47. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (0061), Vitam quae faciunt beatiorem (5206).

A szöveg teljes terjedelme 10, 15 strófa.

Metrumképlete:

x11(7,4), x11(7,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 228v »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 118, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 438, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 753.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. S6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 69, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 36, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 36, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 55r, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 99v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 41, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 210, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 32r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 115 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 37v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 35r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 153, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 35r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 78, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 187, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 156, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 71, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 71, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 56, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 65, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 71, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 87, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 179, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 71, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 76, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 604, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 71, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 63, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 180, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 180, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 73, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 182, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 182, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 50, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 78, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 69.

A dallam kiadása: RMDT1 #134.

analyticum

Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 228v
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 118
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 438
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 753
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 69
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 36
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 36
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 55r
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 99v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 41
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 210
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 32r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 115
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 37v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 35r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 153
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 35r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 78
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 187
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 156
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 71
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 71
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 56
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 65
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 71
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 87
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 179
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 71
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 76
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 604
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 71
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 63
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 180
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 180
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 73
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 182
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 182
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 50
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 78
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 69

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0055-A
nótajelzés: 5206
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0069
nótajelzés: 5206
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0099-B
nótajelzés: 5206
Eperjesi graduál cím: Concentus pii de Ascensione Domini nostri Jesu Christi; Sequuntur cantiones; Alia ex Psal. 46. Ad notam: Adjunk hálát az Úr.
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: A győzedelmes Krisztus királynak örvendezése
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00S6-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 47. psalmus. Omnes gentes plaudite manibus. A Vitamque faciunt nótájára
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0604
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0073
cím: A győzedelmes Krisztus királynak örvendezése
terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Concentus pii de Ascensione Domini nostri Jesu Christi; Sequuntur cantiones; Alia ex Psal. 46. Ad notam: Adjunk hálát az Úr. Eperjesi graduál
A győzedelmes Krisztus királynak örvendezése Szoszna Demeter-énekeskönyv
47. psalmus. Omnes gentes plaudite manibus. A Vitamque faciunt nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
A győzedelmes Krisztus királynak örvendezése Soltari énekek
teljes-e? A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes A Keresztyéni Gyülekezetben
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 15 versszak Eperjesi graduál
10 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
15 versszak A Keresztyéni Gyülekezetben
10 versszak Cantionale catholicum
10 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 5206 A keresztyeni gywlekezetben
5206 A keresztyeni gyülekezetben
5206 Enekec harom rendbe