RPHA editor —

syntheticum

960 Minden hív keresztyének, meghalljátok – Ps 127=128

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 127=128. Lásd: Boldogok azok, kik Istent félik (207). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (0061), Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (0990), Vitam quae faciunt beatiorem (5206).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (61).

A szöveg teljes terjedelme 10 strófa.

Metrumképlete:

a11(3,4,4), a11(3,4,4)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 73r »MEK, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 186, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 535, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 478, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 496.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. Y6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 97, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 66, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 75, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 84r, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 63, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 124r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 74, Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül, protestáns (RMNy 648) p. 184r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 215, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 65r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 467 »MEK, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 118, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 73v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 69r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 69r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 651, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 290, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 147, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 248v, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 240, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 139, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 139, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 105, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 129, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 139, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 175, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 268, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 139, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 142, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 139, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 236 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 123, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 270, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 270, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 273, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 273, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 99, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 496, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 155, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 136.

A dallam kiadása: RMDT1 #134.

analyticum

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 73r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 186
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 535
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 478
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 496
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 97
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 66
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 75
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 84r
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 63
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 124r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 74
Énekeskönyv Monyorókerék, 1590 körül (RMNy 648) p. 184r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 215
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 65r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 467
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 118
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 73v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 69r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 69r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 651
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 290
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 147
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 248v
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 240
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 139
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 139
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 105
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 129
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 139
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 175
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 268
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 139
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 142
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 139
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 236
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 123
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 270
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 270
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 273
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 273
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 99
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 496
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 155
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 136

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0084-A
nótajelzés: 5206
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0124-A
nótajelzés: 5206
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0118
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 128. zsoltár. Nótája: Adjunk hálát az Úrnak, mert
műfaj: vallásos
tartalom 1: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0097
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum. Siralmas énnékem nótájára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00Y6-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: 127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum etc. Siralmas énnékem nótájára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0215
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 128.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0248-B
főcím: Keresztyéni igaz örömért
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gyülekezetben
A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Keresztyéni igaz örömért Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; 128. zsoltár. Nótája: Adjunk hálát az Úrnak, mert Szent Biblia
127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum. Siralmas énnékem nótájára A keresztyeni gyülekezetben
127. psalm. Nisi Dominus aedificauerit domum etc. Siralmas énnékem nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Psalmus 128. Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
tartalom 1: zsoltár
Szent Biblia
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: keresztény öröm
Keresztyen imadsagok egy-nehany
nótajelzés 5206 A keresztyeni gywlekezetben
5206 Enekec harom rendbe