RPHA editor —

syntheticum

957 Minden embernek illik ezt megtudni – Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Dévai Mátyás, nem dedikált. Akrosztichonja: MATTHIAS DEVAI. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1545.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felix namque decoris ornamentum (5064), Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Ím, egy szép históriát mostan mondok (0574), Mennyi sokat szól az Isten embernek (0894).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A pogány nép és király azt tartja (33), Hogy halálos ágyából felkele (548).

A szöveg teljes terjedelme 14 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrása: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 338.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. F2v, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 167, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 176, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 105v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 146, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 214, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 243, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 295, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 115r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 227 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 132r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 126v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 126v, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 196, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 293, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 103, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 265, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 265, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 206, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 253, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 265, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 341, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 265, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 294, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 265, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 106 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 241, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 550, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 550, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 200, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 311, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 271.

Modern kiadása: RMKT-2-127.

A dallam kiadásai: RMDT1 #46, RMDT1 755, MZ-1981-193.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 338
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 167
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 176
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 105v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 146
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 40v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 214
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 243
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 295
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 115r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 227
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 132r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 126v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 126v
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 196
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 293
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 103
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 265
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 265
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 206
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 253
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 265
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 341
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 265
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 294
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 265
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 106
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 241
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 550
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 550
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 200
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 311
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 271

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0040-B
nótajelzés: 0574
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0214
nótajelzés: 0894
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0146
élőfej: Szentegyházban való énekek
cím: Az üdvözülésről
műfaj: vallásos
dogmatika: üdvözülés
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00F2-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról, a Foelix namque decoris nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MATTHIAS DEVAI F
nótajelzés: 5064(kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: üdvözülés
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0167
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról, Foelix namque nótájára
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MATTHIAS DEVAI F
műfaj: vallásos
dogmatika: üdvözülés
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0105-B
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról. Nótája: Ím, egy szép históriát etc. Dévai Mátyásé
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MATTHIAS DEVAI F
műfaj: vallásos
dogmatika: üdvözülés
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0115-A
főcím: Különb-különbféle énekek
cím: Az üdvösségnek igaz módjáról. Dévai Mátyás. Nóta: mennyi sokat szól etc.
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MATTHIAS DEVAI F
műfaj: vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
dogmatika: üdvözülés
Keresztyéni isteni dicséretek nyomtatott forrás: 28:1628/1 P:0293
cím: D. M.
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0295
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról. Nótája: Ím, egy szép históriát etc. Dévai Mátyásé
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MATTHIAS DEVAI F
műfaj: vallásos
dogmatika: üdvözülés

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím Különb-különbféle énekek Keresztyeni enekek
élőfej Szentegyházban való énekek Enekes keoniv
Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Az üdvözülésről Enekes keoniv
Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról, a Foelix namque decoris nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról, Foelix namque nótájára Enekes könyv
Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról. Nótája: Ím, egy szép históriát etc. Dévai Mátyásé A keresztyeni gywlekezetben
Az üdvösségnek igaz módjáról. Dévai Mátyás. Nóta: mennyi sokat szól etc. Keresztyeni enekek
D. M. Keresztyéni isteni dicséretek
Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról. Nótája: Ím, egy szép históriát etc. Dévai Mátyásé Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja A Keresztyéni Gyülekezetben
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Az kereztieni gievlekezetben
akrosztikon MATTHIAS DEVAI F A Keresztyéni Gyülekezetben
MATTHIAS DEVAI F Enekes könyv
MATTHIAS DEVAI F A keresztyeni gywlekezetben
MATTHIAS DEVAI F Keresztyeni enekek
MATTHIAS DEVAI F Az kereztieni gievlekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: üdvözülés
Enekes keoniv
vallásos
dogmatika: üdvözülés
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: üdvözülés
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: üdvözülés
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
közönséges időben: különb-különbféle
dogmatika: üdvözülés
Keresztyeni enekek
vallásos
dogmatika: üdvözülés
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 0574 Enekec harom rendbe
0894
5064(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben