RPHA editor —

syntheticum

952 Minden állat dicsér, Úristen, tégedet – Ps 143=144

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 143=144. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ifjúságom vétke gyakran jut eszembe (5081), A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (0027), Hatalmas urakról nektek emlékezem (0525), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (0590), Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (0940), Mit bízik e világ ő álnokságában (1002), Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (1219).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Becsületes sok jó, Uram, csak tetőled (170), De mit gyötresz engem most, keserves lelkem (246), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (590), Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (1107), Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (1186).

A szöveg teljes terjedelme 14, 15, 22 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 195, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 306, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 321, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 384, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 799, Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje, protestáns (H 153/A) p. 1r.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 88v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 128r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 103, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 283, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 70r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 313 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 410, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 79v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 74r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 327, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 74r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 475, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 158, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 499, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 314v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 423, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 148, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 148, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 112, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 139, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 148, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 188, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 281, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 148, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 152, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 629, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 148, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 132, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 283, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 283, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 139, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 286, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 286, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 106, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 321, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 166, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 145.

A dallam kiadása: RMDT1 #23.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 195
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 306
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 321
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 384
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 799
Fragment d'un recueil de poèmes, 16. sz. vége - 17. sz. eleje (H 153/A) p. 1r
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 88v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 128r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 103
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 283
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 70r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 313
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 410
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 79v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 74r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 327
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 74r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 475
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 158
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 499
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 314v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 423
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 148
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 148
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 112
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 139
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 148
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 188
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 281
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 148
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 152
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 629
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 148
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 132
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 283
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 283
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 139
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 286
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 286
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 106
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 321
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 166
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 145

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0103
nótajelzés: 0525
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0128-A
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Győzedelmi versek a diadalomért Dávid ellenségin (betű szerint), Krisztusén és anyaszentegyházén (lelki értelemmel), és hogy e világ javaiban nincs boldogsága embernek
terjedelem: 15 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0088-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 143. psalmus. Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium. A Cyrus éneke nótájára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0283
élőfej: A Szentháromság-nap után való dicséretek
cím: Psalmus 144. A Cyrus éneke nótájára
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0314-B
főcím: Hadi könyörgés
műfaj: vallásos
alkalom: hadban
egykorú műfaj: könyörgés
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0499
főcím: Hálaadó dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: hálaadás
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0139
cím: Győzedelmi versek a diadalomért Dávid ellenségin (betű szerint), Krisztusén és anyaszentegyházén (lelki értelemmel), és hogy e világ javaiban nincs boldogsága embernek
terjedelem: 14 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Hadi könyörgés Keresztyen imadsagok egy-nehany
Hálaadó dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Szentháromság-nap után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Győzedelmi versek a diadalomért Dávid ellenségin (betű szerint), Krisztusén és anyaszentegyházén (lelki értelemmel), és hogy e világ javaiban nincs boldogsága embernek Szoszna Demeter-énekeskönyv
143. psalmus. Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium. A Cyrus éneke nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 144. A Cyrus éneke nótájára Az kereztieni gievlekezetben
Győzedelmi versek a diadalomért Dávid ellenségin (betű szerint), Krisztusén és anyaszentegyházén (lelki értelemmel), és hogy e világ javaiban nincs boldogsága embernek Soltari énekek
megjegyzések RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 15 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
14 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
alkalom: hadban
egykorú műfaj: könyörgés
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: hálaadás
Kereszteni isteni dicsiretek
nótajelzés 0525