RPHA editor —

syntheticum

948 Mind e világnak, ím, esze veszett – Ps 2=2

Irodalomtörténeti adatok

A modern kutatás szerint szerezte Szkhárosi Horvát András, nem dedikált. Idegen minta: Ps 2=2. Lásd: Szent Dávid próféta második énekében (1311), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496). Nincs akrosztichonja. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; hely: Tállyán; idő: újesztendőben, Ezerötszázban negyvenkilencben. Keletkezési idő 1549.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Jámbor házasok, meghallgassátok (0626).

A szöveg teljes terjedelme 51 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), a10(5,5), a10(5,5)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
vallásos > história > leíró vagy értekező > prédikációs ének
vallásos > nem história > dogmatika > hitvita
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Detsi-kódex, 1609-1613, világi (S 25) p. 169r, Csoma-kódex, 1638, világi (S 59) p. 99v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. P1r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 41, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 2, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 2, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 193v, Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül, református (RMNy 582) p. 5, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 2, Secularis concio euangelica Oppenheim, 1618, református (RMNy 1166) p. 65 »MEK.

Modern kiadása: RMKT-2-221.

A dallam kiadása: RMDT1 #12.

analyticum

Detsi-kódex, 1609-1613 (S 25) p. 169r
Csoma-kódex, 1638 (S 59) p. 99v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 41
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 2
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 2
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 193v
Énekeskönyv Debrecen, 1586 körül (RMNy 582) p. 5
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 2
Secularis concio euangelica Oppenheim, 1618 (RMNy 1166) p. 65

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0041
nótajelzés: 0626
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0002
nótajelzés: 0626
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0002
nótajelzés: 0626
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0002
nótajelzés: 0626
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00P1-A
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A psalmusokból isteni dicséretek
cím: A második psalmus. Quare fremuerunt gentes. A Jámbor házasok, meghallgassátok nótájára
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0193-B
főcím: Egynéhány jeles énekek, szentírásbeli históriákból és üdvösséges tanításokból rendeltettek
élőfej: Krisztusnak panasziról
cím: Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak e világiak. Psal. 2. Quare fremuerunt gentes. A Jámbor házasok nótájára
Secularis concio euangelica nyomtatott forrás: 28:1166 P:0065
főcím: Pápistaság ismertető, evangélium szerettető és isteni hálaadásra indító énekek, amit elejentén Bártfán, Debrecenben és egyébütt voltak kinyomtatva
cím: Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak e világiak

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Egynéhány jeles énekek, szentírásbeli históriákból és üdvösséges tanításokból rendeltettek Enekec harom rendbe
Pápistaság ismertető, evangélium szerettető és isteni hálaadásra indító énekek, amit elejentén Bártfán, Debrecenben és egyébütt voltak kinyomtatva Secularis concio euangelica
élőfej A psalmusokból isteni dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
Krisztusnak panasziról Enekec harom rendbe
cím A második psalmus. Quare fremuerunt gentes. A Jámbor házasok, meghallgassátok nótájára A Keresztyéni Gyülekezetben
Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak e világiak. Psal. 2. Quare fremuerunt gentes. A Jámbor házasok nótájára Enekec harom rendbe
Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak e világiak Secularis concio euangelica
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés 0626 A keresztyeni gyülekezetben
0626 Enekes könyv
0626 Enekes keoniv
0626