RPHA editor —

syntheticum

945 Mikoron Dávid Saul előtt futna – Ps 33=34

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Szegedi Gergely, a címzett neve Mágocsi Gáspár. Idegen minta: Ps 33=34. Lásd: Dicsérem én az Istent minden időben (254), Mindenkoron áldom az én Uramat (983). Akrosztichonja: MAGOCzI GASPAR. A kolofon tájékoztat a szereztetés körülményeiről; idő: Ezerötszázhatvannégy esztendőben. Keletkezési idő 1564.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024).

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Mikoron Dávid nagy búsultában (944).

A szöveg teljes terjedelme 21 strófa.

Metrumképlete:

a11, a11, a11, a11

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 101, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 409.

Nyomtatott kiadásai: Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 25, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 25, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 96v, Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579, református (RMNy 357) p. 24 »MEK, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 24, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 134r, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 204, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 273 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 26r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 24v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 24v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 51, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 448, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 379, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 52, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 52, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 38, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 48, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 52, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 64, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 155, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 52, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 51, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 597, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 52, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 46, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 156, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 156, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 158, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 158, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 37, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 58, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 51.

Modern kiadása: RMKT-6-225.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 101
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 409
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 25
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 25
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 96v
Énekeskönyv Debrecen, 1572-1579 (RMNy 357) p. 24
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 24
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 134r
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 204
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 273
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 26r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 24v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 24v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 51
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 448
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 379
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 52
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 52
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 38
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 48
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 52
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 64
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 155
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 52
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 51
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 597
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 52
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 46
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 156
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 156
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 158
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 158
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 37
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 58
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 51

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0024
nótajelzés: 7042
nyomtatott forrás: 28:0357 P:0024
nótajelzés: 0945
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0134-A
megjegyzések: A metrumhoz: 1. sor: 12x5+6 2. sor: 9x5+6 3. sor: 13x5+6 4. sor: 7x5+6
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0096-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
élőfej: A szentegyházban való isteni dicséretek
cím: 33. psalmus, Benedicam Dominum omni tempore. Nótája: Nagy bánatban Dávid mikoron vala, 1 Samuelis 21.
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Ditseretekel s egyéb nyomtatott forrás: 28:0965 P:0273
főcím: Hálaadó dicséretek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAGOCzI GASPAR VVNNSzAAASz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár, hálaadás
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0597
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAGOCsI GASPAR VVNNSzAAASz
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0448
főcím: Istenes igaz hitbéli bizodalomról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAGOCsI GASPAR VVNNSzAAASz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0025
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: Psalmus 34. G. SZ. Ad notam: Nagy bánatban Dávid, 1 Sámu. 21.
metrum: a11(5,6), a11(6,5), a11(5,6), a11(6,5)
v46: a, a, a, a,
v47: 11(5,6), 11(6,5), 11(5,6), 11(6,5)
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MAGOCzI GASPAR VVNNSzAAASz
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni!
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
Hálaadó dicséretek Ditseretekel s egyéb
Istenes igaz hitbéli bizodalomról Kereszteni isteni dicsiretek
A psalmusokból való isteni dicséretek Enekes könyv
élőfej A szentegyházban való isteni dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
cím 33. psalmus, Benedicam Dominum omni tempore. Nótája: Nagy bánatban Dávid mikoron vala, 1 Samuelis 21. A keresztyeni gywlekezetben
Psalmus 34. G. SZ. Ad notam: Nagy bánatban Dávid, 1 Sámu. 21. Enekes könyv
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Ditseretekel s egyéb
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Enekes könyv
akrosztikon MAGOCzI GASPAR VVNNSzAAASz Ditseretekel s egyéb
MAGOCsI GASPAR VVNNSzAAASz Cantionale catholicum
MAGOCsI GASPAR VVNNSzAAASz Kereszteni isteni dicsiretek
MAGOCzI GASPAR VVNNSzAAASz Enekes könyv
megjegyzések A metrumhoz: 1. sor: 12x5+6 2. sor: 9x5+6 3. sor: 13x5+6 4. sor: 7x5+6 Enekec harom rendbe
A metrum-javaslatot ellenőrizni! Enekes könyv
metrum a11(5,6), a11(6,5), a11(5,6), a11(6,5) Enekes könyv
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár, hálaadás
Ditseretekel s egyéb
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: hit-bizalom
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Enekes könyv
nótajelzés 7042 Enekes keoniv
0945