RPHA editor —

syntheticum

944 Mikoron Dávid nagy búsultában – Ps 54=55

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte Kecskeméti Vég Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 54=55. Lásd: Meghallgassad az én imádságomat (863). Akrosztichonja: MICHAEL VEG KECsKEMETI. Nincs kolofon. Keletkezési idő vagy 1561 vagy 1567.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldogok azok, kik Istent félik (0207), Mikoron Dávid Saul előtt futna (0945).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Boldogok azok, kik Istent félik (207), Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (252), Istenem, tudod minden dolgomat (606).

A szöveg teljes terjedelme 18, 22 strófa.

Metrumképlete:

a10(5,5), a10(5,5), a10(5,5), a11(5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Palatics-kódex, 1588-1589, muzulmán (S 3) p. 64v »MEK, Boroszlói kézirat, 16. sz. vége, evangélikus (S 7) p. 33v, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 542, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 132, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 459, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 761.

Nyomtatott kiadásai: Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 38v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 44v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 41v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 41v, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 91, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 572, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 149v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 490, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 85, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 85, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 66, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 79, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 85, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 106, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 198, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 85, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 90, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 608, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 85, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 75, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 199, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 199, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 86, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 201, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 201, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 60, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 94, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 83.

Modern kiadása: RMKT-4-48.

A dallam kiadása: RMDT1 #75.

analyticum

Palatics-kódex, 1588-1589 (S 3) p. 64v
Boroszlói kézirat, 16. sz. vége (S 7) p. 33v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 542
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 132
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 459
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 761
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 38v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 44v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 41v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 41v
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 91
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 572
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 149v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 490
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 85
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 85
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 66
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 79
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 85
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 106
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 198
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 85
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 90
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 608
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 85
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 75
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 199
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 199
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 86
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 201
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 201
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 60
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 94
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 83

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Palatics-kódex akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL VED KECsKEMETI AHS
megjegyzések: A szereztetés ideje: 1567.
Boroszlói kézirat megjegyzések: A szereztetés ideje: 1561.
Kecskeméti graduál akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL UEG KECsKEMETI AHSz
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: Imádkozik Dávid a Krisztus képében, az övéinek hitetlensége ellen panaszolkodván az Absolon üldözésében
terjedelem: 18 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0038-B
főcím: A psalmusokból való isteni dicséretek
cím: 55. psalmus
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL VEG KECsKEMETI AHSz
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0149-B
főcím: Prédikáció előtt
műfaj: vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
egykorú műfaj: zsoltár
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0572
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0608
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL UEG KECsKEMETI AHSz
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0086
cím: Imádkozik Dávid a Krisztus képében, az övéinek hitetlensége ellen panaszolkodván az Absolon üldözésében
terjedelem: 18 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MIEMHAEKDAEKTTIAHSz

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A psalmusokból való isteni dicséretek Keresztyeni enekek
Prédikáció előtt Keresztyen imadsagok egy-nehany
Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím Imádkozik Dávid a Krisztus képében, az övéinek hitetlensége ellen panaszolkodván az Absolon üldözésében Szoszna Demeter-énekeskönyv
55. psalmus Keresztyeni enekek
Imádkozik Dávid a Krisztus képében, az övéinek hitetlensége ellen panaszolkodván az Absolon üldözésében Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Palatics-kódex
A versnek van akrosztichonja Kecskeméti graduál
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
akrosztikon MICHAEL VED KECsKEMETI AHS Palatics-kódex
MICHAEL UEG KECsKEMETI AHSz Kecskeméti graduál
MICHAEL VEG KECsKEMETI AHSz Keresztyeni enekek
MICHAEL UEG KECsKEMETI AHSz Cantionale catholicum
MIEMHAEKDAEKTTIAHSz Soltari énekek
megjegyzések A szereztetés ideje: 1567. Palatics-kódex
A szereztetés ideje: 1561. Boroszlói kézirat
teljes-e? A vers szövege teljes Szoszna Demeter-énekeskönyv
A vers szövege teljes Soltari énekek
terjedelem 18 versszak Szoszna Demeter-énekeskönyv
18 versszak Soltari énekek
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
vallásos
istentisztelet: prédikáció előtt
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek