RPHA editor —

syntheticum

940 Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala – Ps 45=46

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 45=46. Akrosztichonja: MANMOM IANASEEE. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1590.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben (1438), Hogy Jeruzsálemnek (7059).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: A jó hitű ember szelíd e világon (14), Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáról (172), Dávid prófétának imádkozásáról (242), Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (550), Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (590), Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (952), Siess, nagy Úristen, én segítségemre (1231), Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségben (1438).

A szöveg teljes terjedelme 11, 14 strófa.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 83r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 116, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 434, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 82v, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 295, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 312, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 373, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 55r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 116, Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz., protestáns (H 628) p. 10v.

Nyomtatott kiadásai: Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 115, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 31r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 36r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 33v, Énekeskönyv Kolozsvár, 1623, unitárius (RMNy 1290/1) p. 109, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 33v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 464, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 75, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 68, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 68, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 54, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 63, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 68, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 84, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 176, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 68, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 74, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 603, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 68, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 60, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 177, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 177, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 68, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 179, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 179, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 48, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 312, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 76, Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700, unitárius (RMK I 1558) p. 59, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 66.

A dallam kiadásai: RMDT1 #211, RMDT2 #69.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 83r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 116
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 434
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 82v
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 295
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 312
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 373
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 55r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 116
Kecskeméti-graduál függeléke, 17. sz. (H 628) p. 10v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 115
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 31r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 36r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 33v
Énekeskönyv Kolozsvár, 1623 (RMNy 1290/1) p. 109
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 33v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 464
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 75
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 68
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 68
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 54
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 63
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 68
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 84
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 176
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 68
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 74
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 603
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 68
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 60
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 177
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 177
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 68
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 179
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 179
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 48
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 312
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 76
Imadsagos es enekes Kolozsvár, 1700 (RMK I 1558) p. 59
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 66

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0115
nótajelzés: 1438
Zemlény János-énekeskönyv terjedelem: 5 versszak
teljes-e?: töredék - töredék terjedelme
Szoszna Demeter-énekeskönyv kezdősor: Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta volna
cím: Akik az Istennek oltalmát próbálva ismerik, semmit nem félnek
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0603
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0068
kezdősor: Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta volna
cím: Akik az Istennek oltalmát próbálva ismerik, semmit nem félnek
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0031-A
akrosztikon?: Nem tudjuk
akrosztikon: MANMOM JANASE EE
megjegyzések: A nádnak dicséretére írott versek (RMK I. 1187/B) alternatív nótajelzéseként
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta volna Szoszna Demeter-énekeskönyv
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta volna Soltari énekek
cím Akik az Istennek oltalmát próbálva ismerik, semmit nem félnek Szoszna Demeter-énekeskönyv
Akik az Istennek oltalmát próbálva ismerik, semmit nem félnek Soltari énekek
akrosztikon? Nem tudjuk Keresztyeni enekek
akrosztikon MANMOM JANASE EE Keresztyeni enekek
megjegyzések A nádnak dicséretére írott versek (RMK I. 1187/B) alternatív nótajelzéseként Keresztyeni enekek
teljes-e? töredék - töredék terjedelme Zemlény János-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 5 versszak Zemlény János-énekeskönyv
11 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek
nótajelzés 1438