RPHA editor —

syntheticum

934 Mikor e széles világ kárhozatba esett volna – Karácsonyi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Luc 2,1-13. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Elegiacum avagy Pentametrum vers discant nótájára (5049).

A szöveg teljes terjedelme 16 strófa.

Metrumképlete:

a14, a16, a9

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 331, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 225, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 152.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. L4r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 130, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 91, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 100, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 179v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 87, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 6v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 134, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 36, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 81v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 21 »MEK, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 92r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 86r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 86r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 184, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 90, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 351v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 75, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 178, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 178, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 134, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 167, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 178, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 226, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 323, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 178, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 185, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 178, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 160, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 326, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 326, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 335, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 335, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 128, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 202, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 177.

A dallam kiadása: RMDT1 #92.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 331
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 225
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 152
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 130
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 91
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 100
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 179v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 87
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 6v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 134
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 36
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 81v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 21
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 92r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 86r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 86r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 184
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 90
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 351v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 75
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 178
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 178
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 134
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 167
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 178
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 226
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 323
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 178
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 185
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 178
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 160
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 326
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 326
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 335
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 335
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 128
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 202
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 177

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0006-B
nótajelzés: 5049
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00L4-A
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről
cím: Más ének azonról
megjegyzések: Metrum ingadozó: a14(6,8), a15(6,9), a9 idealizáltan.
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0130
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Más ének azonról
metrum: a15, a15, a9
v46: a, a, a
v47: 15, 15, 9
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0091
főcím: A Krisztus születéséről való dicséretek
élőfej: Karácsonyra való énekek
cím: Más ének azonról
metrum: a14, a16, a9(4,5)
v46: a, a, a
v47: 14, 15, 9(4,5)
megjegyzések: Metrumot ellenőrizni kell: 1. sor: 6xa14; 2x a12; 4x a13, 4xa15; 2. sor: 7xa16; 7xa15; 1xa14; 1xa17; 3. sor: 8xa9(4,5)
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0087
élőfej: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Más dicséret
megjegyzések: RMDT: a két első sor hexameter, a 3. sor módosult pindaricus.
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0179-B
főcím: A mi urunk, Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek
élőfej: Reggeli és délesti éneklések
cím: Más dicséret azonról. Az Elegiacum avagy Pentametrum vers discant nótájára
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prima, vecsernye
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0036
főcím: A Krisztus születéséről való szép dicséretek
élőfej: A Krisztus születéséről való dicséretek
cím: Más azonról
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0351-B
cím: Döghalál ellen
műfaj: vallásos
tartalom 2: döghalál

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A Krisztus születéséről való dicséretek A Keresztyéni Gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek A keresztyeni gyülekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek Enekes könyv
A mi urunk, Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
A Krisztus születéséről való szép dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
élőfej A Krisztus születéséről A Keresztyéni Gyülekezetben
Karácsonyra való énekek Enekes könyv
A Krisztus születéséről való dicséretek Enekes keoniv
Reggeli és délesti éneklések A keresztyeni gywlekezetben
A Krisztus születéséről való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Más ének azonról A Keresztyéni Gyülekezetben
Más ének azonról A keresztyeni gyülekezetben
Más ének azonról Enekes könyv
Más dicséret Enekes keoniv
Más dicséret azonról. Az Elegiacum avagy Pentametrum vers discant nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Más azonról Az kereztieni gievlekezetben
Döghalál ellen Keresztyen imadsagok egy-nehany
megjegyzések Metrum ingadozó: a14(6,8), a15(6,9), a9 idealizáltan. A Keresztyéni Gyülekezetben
Metrumot ellenőrizni kell: 1. sor: 6xa14; 2x a12; 4x a13, 4xa15; 2. sor: 7xa16; 7xa15; 1xa14; 1xa17; 3. sor: 8xa9(4,5) Enekes könyv
RMDT: a két első sor hexameter, a 3. sor módosult pindaricus. Enekes keoniv
metrum a15, a15, a9 A keresztyeni gyülekezetben
a14, a16, a9(4,5) Enekes könyv
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
ünnep: Karácsony
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prima, vecsernye
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
tartalom 2: döghalál
Keresztyen imadsagok egy-nehany
nótajelzés 5049 Enekec harom rendbe