RPHA editor —

syntheticum

932 Mikor Dávid vala keserűségben – Ps 25=26

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: Ps 25=26. Lásd: Bánja az Úristen a sok nyomorúságot (160). Akrosztichonja: MICHAEL FECIT. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1575.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Boldog az olyan ember az Istenben (0203), Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (0668), Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (1496), Nagy bánatban Dávid mikoron vala (1024), Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (1209), Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (1062), Drága dolog az Úristent dicsérni (0291).

A szöveg teljes terjedelme 11, 12 strófa.

Metrumképlete:

a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7), a11(4,7)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 85, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 384, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 729.

Nyomtatott kiadásai: Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 187, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 15v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 17r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 16r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 16r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 34, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 545, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 463, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 35, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 35, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 26, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 33, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 35, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 42, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 134, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 35, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 35, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 587, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 35, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 31, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 135, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 135, Soltari énekek Nagyszombat, 1693, katolikus (RMK I 1446/1) p. 38, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 137, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 137, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 25, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 39, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 34.

Modern kiadása: RMKT-5-82.

A dallam kiadása: RMDT1 #95.

analyticum

Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 85
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 384
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 729
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 187
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 15v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 17r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 16r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 16r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 34
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 545
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 463
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 35
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 35
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 26
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 33
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 35
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 42
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 134
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 35
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 35
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 587
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 35
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 31
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 135
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 135
Soltari énekek Nagyszombat, 1693 (RMK I 1446/1) p. 38
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 137
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 137
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 25
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 39
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 34

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Szoszna Demeter-énekeskönyv cím: A szidalmak és üldözések ellen való orvosságok
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0187
cím: Más dicséret
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0545
főcím: Külső háborúságban való dicséretek
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL FECIT
műfaj: vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0587
terjedelem: 11 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MICHAE FECID
Soltari énekek nyomtatott forrás: 27:1446/1 P:0038
kezdősor: Mikor Dávid volna keserűségben
cím: A szidalmak és üldözések ellen való orvosságok
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
akrosztikon: MIEHAACs FKEPD
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0015-B
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL FECIT
műfaj: vallásos
egykorú műfaj: zsoltár

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mikor Dávid volna keserűségben Soltari énekek
főcím Külső háborúságban való dicséretek Kereszteni isteni dicsiretek
cím A szidalmak és üldözések ellen való orvosságok Szoszna Demeter-énekeskönyv
Más dicséret Enekes keoniv
A szidalmak és üldözések ellen való orvosságok Soltari énekek
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
A versnek nincs akrosztichonja Soltari énekek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni enekek
akrosztikon MICHAEL FECIT Kereszteni isteni dicsiretek
MICHAE FECID Cantionale catholicum
MIEHAACs FKEPD Soltari énekek
MICHAEL FECIT Keresztyeni enekek
teljes-e? A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 11 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
tartalom 2: külső háborúságban
Kereszteni isteni dicsiretek
vallásos
egykorú műfaj: zsoltár
Keresztyeni enekek