RPHA editor —

syntheticum

926 Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában – Dániel próféta könyörgéséből siralmas ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Dan 9,4-19. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (0280), Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (0470), Ad notam Polonicam (5156).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (470), Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (868), Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (1171), Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (1263), Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte (1264), Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (1306).

A szöveg teljes terjedelme 27, 30, 31 strófa.

Metrumképlete:

a16(5,5,6), a16(5,5,6), a16(5,5,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > rövid foglalat
vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > könyörgés
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 423, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 348, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 580, Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után, unitárius (S 84/1) p. 197, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 298, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 315, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 376, Magyari Péter kódexe, 1704, szombatos (S 167/2) p. 46, Manuscrits, 16-17. sz., világi (H 126).

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 16v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 66r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 273, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 256, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 118r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 212 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 489, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 137r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 131v, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 131v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 467, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 303, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 275, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 275, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 212, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 262, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 275, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 354, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 485, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 275, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 304, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 275, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 249, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 495, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 495, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 567, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 567, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 207, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 315, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 322, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 280.

A dallam kiadása: RMDT1 #196.

analyticum

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 423
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 348
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 580
Dersi András zsoltároskönyve, 1665 után (S 84/1) p. 197
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 298
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 315
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 376
Magyari Péter kódexe, 1704 (S 167/2) p. 46
Manuscrits, 16-17. sz. (H 126)
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 16v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 66r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 273
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 256
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 118r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 212
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 489
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 137r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 131v
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 131v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 467
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 303
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 275
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 275
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 212
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 262
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 275
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 354
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 485
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 275
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 304
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 275
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 249
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 495
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 495
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 567
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 567
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 207
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 315
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 322
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 280

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0016-B
nótajelzés: 0470
nyomtatott forrás: 28:0640 P:0273
nótajelzés: 0280
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0256
megjegyzések: Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Kecskeméti graduál terjedelem: 27 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Dersi András zsoltároskönyve kezdősor: Mikoron a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában
terjedelem: 30 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0066-A
élőfej: Közönséges isteni dicséretek
cím: A Dániel prófétának könyörgéséből való siralmas ének, melyben a hívek vallást tesznek bűnükről, és engesztelik a Krisztusért az Atyának haragját, Dániel LX. Nótája: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala
terjedelem: 30 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak
műfaj: vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: siralmas ének
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Isteni dicsiretek, imadsagok nyomtatott forrás: 27:1503 P:0315
terjedelem: 30 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0467
terjedelem: 30 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mikoron a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában Dersi András zsoltároskönyve
élőfej Közönséges isteni dicséretek Enekec harom rendbe
cím A Dániel prófétának könyörgéséből való siralmas ének, melyben a hívek vallást tesznek bűnükről, és engesztelik a Krisztusért az Atyának haragját, Dániel LX. Nótája: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala Enekec harom rendbe
megjegyzések Előszó: Mikor közönséges háborúságink vannak Az kereztieni gievlekezetben
RMNy 541: Mikor közönséges háborúságink vannak Enekec harom rendbe
teljes-e? A vers szövege teljes Kecskeméti graduál
A vers szövege teljes Dersi András zsoltároskönyve
A vers szövege teljes Enekec harom rendbe
A vers szövege teljes Isteni dicsiretek, imadsagok
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
terjedelem 27 versszak Kecskeméti graduál
30 versszak Dersi András zsoltároskönyve
30 versszak Enekec harom rendbe
30 versszak Isteni dicsiretek, imadsagok
30 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
műfaj vallásos
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
közönséges időben: közönséges
tartalom 1: siralmas ének
tartalom 2: közönséges háborúságkor
Enekec harom rendbe
nótajelzés 0470 A keresztyeni gywlekezetben
0280