RPHA editor —

syntheticum

925 Mikor a szent Dávid látná életeket – Ps 51=52

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Ps 51=52. Lásd: Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (239). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzése: Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (1459).

A szöveg teljes terjedelme 14 strófa. Refrénes.

Metrumképlete:

a12(6,6), a12(6,6), X12(6,6)

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > bibliai > zsoltár
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 60v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 104r.

A dallam kiadása: RMDT1 #145.

analyticum

A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/2, [fakszimile kiadás]) p. 60v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 104r

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0104-A
nótajelzés: 1459
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/2 P:0060-B
metrum: a12(6,6), a12(6,6), X12(6,6)
v46: a, a, X
v47: 12(6,6), 12(6,6), 12(6,6)
v163: ----R3
megjegyzések: A 2-10. versszakban a refrén: Nagy az Úristennek ő bosszúállása; 11-13. versszak: Nagy az ő népéhez ő kegyelmessége.

változatok mezőnként

mező változat forrás
megjegyzések A 2-10. versszakban a refrén: Nagy az Úristennek ő bosszúállása; 11-13. versszak: Nagy az ő népéhez ő kegyelmessége. A keresztyeni gywlekezetben
metrum a12(6,6), a12(6,6), X12(6,6) A keresztyeni gywlekezetben
nótajelzés 1459 Enekec harom rendbe