RPHA editor —

syntheticum

914 Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben – Miatyánk-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Matth 6,9-13. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Krisztus Urunknak áldott születésén (7093), Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (1348), Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (1469), Saphicum carmen (5171).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (301), Emberi nemnek teremtő Istene (347), Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (412), Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (475), Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (896), Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (897), Ó, magas mennynek szentséges Istene (1120), Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (1129), Senki ne bízzék jó szerencséjében (1220).

A szöveg teljes terjedelme 10, 11 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Miatyánk-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Vasady-kódex, 1613-1615 körül, világi (S 27) p. 85r, Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 93v »MEK, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 65r »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 399, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 314, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 306, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 285, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 302, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 361.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. G5r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 32, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 161, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 170, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 122v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 143, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 45r, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 208, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 99, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 109v, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 165 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 178, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 125v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 120v, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 206, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 120v, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 450, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 175, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 279, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 280, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 221v, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 236, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 84, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 253, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 253, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 197, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 241, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 253, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 325, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 442, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 253, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 281, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 537, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 253, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 87 »MEK, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 229, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 448, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 448, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 503, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 503, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 191, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 302, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 296, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 258.

A dallam kiadásai: RMDT1 #87, RMDT1 #138.

analyticum

Vasady-kódex, 1613-1615 körül (S 27) p. 85r
Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 93v
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 65r
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 399
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 314
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 306
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 285
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 302
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 361
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 32
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 161
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 170
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 122v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 143
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 45r
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 208
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 99
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 109v
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 165
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 178
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 125v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 120v
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 206
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 120v
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 450
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 175
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 279
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 280
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 221v
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 236
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 84
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 253
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 253
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 197
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 241
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 253
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 325
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 442
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 253
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 281
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 537
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 253
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 87
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 229
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 448
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 448
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 503
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 503
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 191
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 302
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 296
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 258

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0143
nótajelzés: 1348
Vasady-kódex cím: Oratio Dominica
terjedelem: 11 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Bölöni-kódex cím: Oratio Dominica
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Petri András-énekeskönyv cím: Satis elegans
Komjátszegi graduál cím: Oratio Domini nostri Jesu Christi
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum cím: Oratio Dominica
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00G5-A
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: A Miatyánk azon nótára avagy másra
nótajelzés: 5171megjegyzés: Azon nótára [ti. Saphicum carmen] avagy másra.
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0032
cím: A Miatyánk, azon nótára
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0161
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Azon nótára
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0122-B
élőfej: Reggeli éneklések
cím: Az Úr Jézus Krisztustól szereztetett imádság, a Saphicum vers nótájára
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0045-A
élőfej: A Miatyánkról
cím: Az Úr Jézus Krisztustól szereztetett imádság, a Saphicum vers nótájára
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0099
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: A Miatyánkról. Ad notam: Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: Miatyánk
Újnépi-énekeskönyv terjedelem: 10 versszak
teljes-e?: töredék - a vers terjedelme

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
A Miatyánkról Enekec harom rendbe
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
cím Oratio Dominica Vasady-kódex
Oratio Dominica Bölöni-kódex
Satis elegans Petri András-énekeskönyv
Oratio Domini nostri Jesu Christi Komjátszegi graduál
Oratio Dominica Graduale sacrum
A Miatyánk azon nótára avagy másra A Keresztyéni Gyülekezetben
A Miatyánk, azon nótára A keresztyeni gyülekezetben
Azon nótára Enekes könyv
Az Úr Jézus Krisztustól szereztetett imádság, a Saphicum vers nótájára A keresztyeni gywlekezetben
Az Úr Jézus Krisztustól szereztetett imádság, a Saphicum vers nótájára Enekec harom rendbe
A Miatyánkról. Ad notam: Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Vasady-kódex
töredék - a vers terjedelme Újnépi-énekeskönyv
terjedelem 11 versszak Vasady-kódex
10 versszak Újnépi-énekeskönyv
műfaj vallásos
dogmatika: Miatyánk
Vasady-kódex
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Bölöni-kódex
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Komjátszegi graduál
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum
vallásos
dogmatika: Miatyánk
A Keresztyéni Gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Miatyánk
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Miatyánk
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
dogmatika: Miatyánk
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés 1348 Enekes keoniv
5171Azon nótára [ti. Saphicum carmen] avagy másra. A Keresztyéni Gyülekezetben