RPHA editor —

syntheticum

910 Mi hiszünk az egy Istenben – Credo-ének

Irodalomtörténeti adatok

A kötet szignálása szerint szerezte Gálszécsi István, nem dedikált. Idegen minta: Das deutsche Patrem: Martin Luther. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1524-1536.

Metrum és műfaj

Bizonytalan verselésű, szótagszámláló, izostofikus, énekvers.

Nótajelzésként hivatkozik a versre: Egész országul az Urat, no, dicsérjétek (2003).

A szöveg teljes terjedelme 3 strófa.

Metrumképlete:

a, a, x, x, x, x, x, x

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Credo magyarázat
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 214, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 241, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 7r »MEK, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 71, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 72, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 104, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 11r, Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601, unitárius (H 31).

Nyomtatott kiadásai: Kegyes yenekekrwl ees Krakkó, 1536, evangélikus (RMNy 18, [fakszimile kiadás]) p. A6r, Kegyes énekekről és keresztyén hitről Krakkó, 1538, evangélikus (RMNy 24, [fakszimile kiadás]) p. A6r, A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. H6r, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 37, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 172, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 181, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 94v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 150, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 33v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 219, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 3, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 108r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 153 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 103, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 124r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 119r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 119r, Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül, református (RMNy 1528) p. 104, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 109, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 276, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 164 »MEK, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 251, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 210, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 195, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 278, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 73.

Modern kiadása: ItK-1911-374.

A dallam kiadása: RMDT1 #6.

analyticum

Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 214
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 241
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 7r
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 71
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 72
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 104
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 11r
Toroczkai Máté graduálja (perdu), 1601 (H 31)
Kegyes yenekekrwl ees Krakkó, 1536 (RMNy 18, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
Kegyes énekekről és keresztyén hitről Krakkó, 1538 (RMNy 24, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNr
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 37
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 172
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 181
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 94v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 150
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 33v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 219
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 3
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 108r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 153
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 103
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 124r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 119r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 119r
Iskolai énekeskönyv Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528) p. 104
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 109
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 276
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 164
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 251
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 210
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 195
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 278
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 73

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Komjátszegi graduál cím: Symbolum Christianum
műfaj: vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Kegyes yenekekrwl ees nyomtatott forrás: 28:0018 P:00A6-A
terjedelem: 3 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
nyomtatott forrás: 28:0024 P:00A6-A
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0037
cím: A keresztyén igaz hitnek való vallásáról
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0172
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: A keresztyén igaz hitnek vallásáról
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0094-B
élőfej: Reggeli éneklések
cím: A keresztyén igaz hitnek vallásáról más dicséret. Luther Mártoné
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0150
élőfej: Szentegyházban való énekek
cím: A keresztyéni hitnek vallásáról
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0033-B
főcím: A hit ágazatiról
élőfej: A hit ágazatiról
cím: A keresztyén igaz hitnek vallásáról. Luther Mártoné
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0003
cím: A keresztyéni igaz hitnek vallásáról
műfaj: vallásos
dogmatika: Credo

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A hit ágazatiról Enekec harom rendbe
élőfej Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
Reggeli éneklések A keresztyeni gywlekezetben
Szentegyházban való énekek Enekes keoniv
A hit ágazatiról Enekec harom rendbe
cím Symbolum Christianum Komjátszegi graduál
A keresztyén igaz hitnek való vallásáról A keresztyeni gyülekezetben
A keresztyén igaz hitnek vallásáról Enekes könyv
A keresztyén igaz hitnek vallásáról más dicséret. Luther Mártoné A keresztyeni gywlekezetben
A keresztyéni hitnek vallásáról Enekes keoniv
A keresztyén igaz hitnek vallásáról. Luther Mártoné Enekec harom rendbe
A keresztyéni igaz hitnek vallásáról Az kereztieni gievlekezetben
teljes-e? A vers szövege teljes Kegyes yenekekrwl ees
terjedelem 3 versszak Kegyes yenekekrwl ees
műfaj vallásos
dogmatika: Tízparancsolat
Komjátszegi graduál
vallásos
dogmatika: Credo
Kegyes yenekekrwl ees
vallásos
dogmatika: Credo
vallásos
dogmatika: Credo
A keresztyeni gyülekezetben
vallásos
dogmatika: Credo
Enekes könyv
vallásos
dogmatika: Credo
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
dogmatika: Credo
Enekes keoniv
vallásos
dogmatika: Credo
Az kereztieni gievlekezetben
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben