RPHA editor —

syntheticum

906 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben – Miatyánk-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Das Vaterunser, kurz ausgelegt und in Gesangsweise gebracht: Martin Luther. Lásd: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (905). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1539-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: A 117. zsoltár nótájára (7091), Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (1063), Mennybéli felséges Isten (7092).

Nótajelzésként hivatkoznak a versre: Krisztus király, ember s Isten (805), Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (1063).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, a8, a8, a8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Miatyánk-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 304, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 287, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 304, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 363, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 53r.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. G8v, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 164, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 173, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 126v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 46v, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 56, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 110r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 160 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 180, Szent Biblia Oppenheim, 1612, református (RMNy 1037/2) p. 122, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 126r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 121r, Keresztyéni enekek Lőcse, 1629, evangélikus (RMNy 1438) p. 204, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 121r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 453, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 281, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 275, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 231, Imádságos könyvecske Lőcse, 1646, evangélikus (RMK I 786/D) p. 81, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 252, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 252, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 197, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 240, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 252, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 324, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 440, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 252, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 280, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 252, Szép es aitatos Lőcse, 1683, protestáns (RMK I 1309) p. 84 »MEK, Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685, protestáns (RMK I 1334) p. 213, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 228, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 446, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 446, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 501, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 501, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 190, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 304, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 294, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 257.

A dallam kiadásai: RMDT1 #133, MZ-1981-194.

analyticum

Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 304
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 287
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 304
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 363
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 53r
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 164
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 173
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 126v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 46v
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 56
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 110r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 160
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 180
Szent Biblia Oppenheim, 1612 (RMNy 1037/2) p. 122
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 126r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 121r
Keresztyéni enekek Lőcse, 1629 (RMNy 1438) p. 204
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 121r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 453
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 281
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 275
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 231
Imádságos könyvecske Lőcse, 1646 (RMK I 786/D) p. 81
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 252
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 252
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 197
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 240
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 252
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 324
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 440
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 252
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 280
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 252
Szép es aitatos Lőcse, 1683 (RMK I 1309) p. 84
Buzgo imadsagok Kolozsvár, 1685 (RMK I 1334) p. 213
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 228
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 446
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 446
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 501
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 501
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 190
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 304
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 294
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 257

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0126-B
nótajelzés: (kotta)
Szent Biblia nyomtatott forrás: 28:1037/2 P:0122
cím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Katekizmusi tanulságról való énekek; Az Úrnak imádsága. Matth. 6. Luc. 11.
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk-ének
Komjátszegi graduál cím: Oratio Domini nostri Jesu Christi
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum cím: Oratio Dominica
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0164
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Ugyanazonról
metrum: a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(5,3), a8(5,3)
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni kell!
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0046-B
élőfej: A Miatyánkról
cím: Mégis azon Úrnak imádsága
metrum: a8(4,4), a8, a8(4,4), a8(4,4), a8, a8(4,4)
v46: a, a, a, a, a, a
v47: 8(4,4), 8, 8(4,4), 8(4,4), 8, 8(4,4)
megjegyzések: A metrum-javaslatot ellenőrizni kell!
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0056
élőfej: Kiskarácsonyról való dicséretek
műfaj: vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Keresztyeni enekek nyomtatott forrás: 28:0886/1 P:0110-A
kezdősor: Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, te fiaid szükségünkben
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0275
kezdősor: Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, te fiaid szükségünkben
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00G8-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Mégis azon [A Miatyánk]
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, te fiaid szükségünkben Keresztyeni enekek
Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, te fiaid szükségünkben Kereszteni isteni dicsiretek
élőfej Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
A Miatyánkról Enekec harom rendbe
Kiskarácsonyról való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek; Katekizmusi tanulságról való énekek; Az Úrnak imádsága. Matth. 6. Luc. 11. Szent Biblia
Oratio Domini nostri Jesu Christi Komjátszegi graduál
Oratio Dominica Graduale sacrum
Ugyanazonról Enekes könyv
Mégis azon Úrnak imádsága Enekec harom rendbe
Mégis azon [A Miatyánk] A Keresztyéni Gyülekezetben
megjegyzések A metrum-javaslatot ellenőrizni kell! Enekes könyv
A metrum-javaslatot ellenőrizni kell! Enekec harom rendbe
metrum a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(4,4), a8(5,3), a8(5,3) Enekes könyv
a8(4,4), a8, a8(4,4), a8(4,4), a8, a8(4,4) Enekec harom rendbe
műfaj vallásos
dogmatika: Miatyánk-ének
Szent Biblia
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Komjátszegi graduál
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekes könyv
vallásos
ünnep: Kiskarácsony
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: Miatyánk
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben
(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben