RPHA editor —

syntheticum

905 Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben – Miatyánk-ének

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Das Vaterunser, kurz ausgelegt und in Gesangsweise gebracht: Martin Luther. Lásd: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (906). Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő 1539-1560.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Ó, Úristen, tekints hozzánk (1139), A Tízparancsolat nótájára (7048), A 117. zsoltár nótájára (7091).

A szöveg teljes terjedelme 9 strófa.

Metrumképlete:

a8, a8, a8, b8, b8, b8, b8

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > dogmatika > káté-ének > Miatyánk-ének
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Bölöni-kódex, 1615-1621, unitárius (S 30) p. 31v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 397, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 289, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 306, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 366, Csonka antifonálé, 1607-1632, unitárius (S 143) p. 52v.

Nyomtatott kiadásai: A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561, protestáns (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. G6v, A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566, protestáns (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 33, Enekes könyv Debrecen, 1569, református (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 162, Énekeskönyv Debrecen, 1570, református (RMNy 276) p. 171, A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 124v, Enekes keoniv Debrecen, 1579, református (RMNy 429) p. 144, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 45v, Énekeskönyv Debrecen, 1590, református (RMNy 640) p. 209, Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593, evangélikus (RMNy 713) p. 106, Keresztyeni enekek Debrecen, 1602, református (RMNy 886/1) p. 109r, Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614, evangélikus (RMNy 965) p. 162 »MEK, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 183, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 125r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 120r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 120r, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 455, Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632, evangélikus (RMNy 1552) p. 177, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 278, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 277, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 220r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 233, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 198, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 282, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 306.

A dallam kiadásai: RMDT1 #133, RMDT1 #135, RMDT1 #136, MZ-1981-194.

analyticum

Bölöni-kódex, 1615-1621 (S 30) p. 31v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 397
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 289
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 306
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 366
Csonka antifonálé, 1607-1632 (S 143) p. 52v
A Keresztyéni Gyülekezetben Óvár, Kassa, Debrecen, 1560-1561 (RMNy 160/1, [fakszimile kiadás]) p. NaNv
A keresztyeni gyülekezetben Várad, 1566 (RMNy 222, [fakszimile kiadás]) p. 33
Enekes könyv Debrecen, 1569 (RMNy 264, [fakszimile kiadás]) p. 162
Énekeskönyv Debrecen, 1570 (RMNy 276) p. 171
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 124v
Enekes keoniv Debrecen, 1579 (RMNy 429) p. 144
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 45v
Énekeskönyv Debrecen, 1590 (RMNy 640) p. 209
Az kereztieni gievlekezetben Bártfa, 1593 (RMNy 713) p. 106
Keresztyeni enekek Debrecen, 1602 (RMNy 886/1) p. 109r
Ditseretekel s egyéb Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965) p. 162
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 183
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 125r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 120r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 120r
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 455
Szép imadsagos könyvecske Lőcse, 1632 (RMNy 1552) p. 177
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 278
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 277
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 220r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 233
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 198
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 282
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 306

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0124-B
nótajelzés: (kotta)
Bölöni-kódex cím: Alia precatio
metrum: a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3)
v46: a, a, a, b, b, b, b
v47: 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3)
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Komjátszegi graduál cím: Oratio Domini nostri Jesu Christi
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
A keresztyeni gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0222 P:0033
metrum: a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3)
v46: a, a, a, b, b, b, b
v47: 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3), 8(5,3)
Enekes könyv nyomtatott forrás: 28:0264 P:0162
élőfej: Szentegyházbeli dicséretek
cím: Ugyanazonról
Enekes keoniv nyomtatott forrás: 28:0429 P:0144
cím: Ugyanazonról
Enekec harom rendbe nyomtatott forrás: 28:0513 P:0045-B
élőfej: A Miatyánkról
cím: Azon Úrnak imádsága más nótára
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Az kereztieni gievlekezetben nyomtatott forrás: 28:0713 P:0106
kezdősor: Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, kik vagyunk ismeretedben
élőfej: Vízkereszt után való dicséretek
cím: A Tízparancsol. nótára
műfaj: vallásos
ünnep: Vízkereszt után
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0220-A
főcím: Miatyánk magyarázatja
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum cím: Oratio Dominica
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk
A Keresztyéni Gyülekezetben nyomtatott forrás: 28:0160/1 P:00G6-B
élőfej: Szentegyházi könyörgések
cím: Ugyanazon [A Miatyánk] más nótára
nótajelzés: (kotta)
műfaj: vallásos
dogmatika: Miatyánk

változatok mezőnként

mező változat forrás
kezdősor Mi Atyánk, ki vagy mennyégben, kik vagyunk ismeretedben Az kereztieni gievlekezetben
főcím Miatyánk magyarázatja Keresztyen imadsagok egy-nehany
élőfej Szentegyházbeli dicséretek Enekes könyv
A Miatyánkról Enekec harom rendbe
Vízkereszt után való dicséretek Az kereztieni gievlekezetben
Szentegyházi könyörgések A Keresztyéni Gyülekezetben
cím Alia precatio Bölöni-kódex
Oratio Domini nostri Jesu Christi Komjátszegi graduál
Ugyanazonról Enekes könyv
Ugyanazonról Enekes keoniv
Azon Úrnak imádsága más nótára Enekec harom rendbe
A Tízparancsol. nótára Az kereztieni gievlekezetben
Oratio Dominica Graduale sacrum
Ugyanazon [A Miatyánk] más nótára A Keresztyéni Gyülekezetben
metrum a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3) Bölöni-kódex
a8(5,3), a8(5,3), a8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3), b8(5,3) A keresztyeni gyülekezetben
műfaj vallásos
dogmatika: Miatyánk
Bölöni-kódex
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Komjátszegi graduál
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Enekec harom rendbe
vallásos
ünnep: Vízkereszt után
Az kereztieni gievlekezetben
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Keresztyen imadsagok egy-nehany
vallásos
dogmatika: Miatyánk
Graduale sacrum
vallásos
dogmatika: Miatyánk
A Keresztyéni Gyülekezetben
nótajelzés (kotta) A keresztyeni gywlekezetben
(kotta) A Keresztyéni Gyülekezetben