RPHA editor —

syntheticum

903 Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten – Karácsonyi dicséret

Irodalomtörténeti adatok

Szerezte ? Sztárai Mihály, nem dedikált. Idegen minta: nincs azonosítva. Akrosztichonja: MICHAEL. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

A szöveg teljes terjedelme 5, 6, 7 strófa.

Metrumképlete:

a7, a7, a7, a7, a7, a7, a7

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > mindennapi vagy ünnepnapi lelki ének > dicséret
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Óvári graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 10) p. 194, Petri András-énekeskönyv, 1630-1631, katolikus (S 50) p. 33v »MEK, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 33v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 342, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 209, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 102, Zemlény János-énekeskönyv, 1668, világi (S 88) p. 36r, Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715, katolikus (S 178) p. 147.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 192v, Enekec harom rendbe Detrekő, 1582, evangélikus (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 14v, Keresztyeni enekek Debrecen, 1616, református (RMNy 1107/1) p. 85r, Keresztyeni enekek Debrecen, 1620, református (RMNy 1205/1) p. 80r, Keresztyéni énekek Debrecen, 1632, református (RMNy 1523/1) p. 80r, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/1) p. 171, Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640, evangélikus (RMK I 698) p. 20, Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641, református (RMK I 713) p. 74r, Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642, evangélikus (RMK I 726) p. 17, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/2) p. 164, Egy néhány szép soltárok Várad, 1648, protestáns (RMK I 818) p. 188, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/2) p. 164, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/2) p. 124, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/2) p. 154, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/2) p. 164, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/2) p. 208, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 303, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 164, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/2) p. 169, Cantionale catholicum Csik, 1676, katolikus (RMK I 1188) p. 59, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/2) p. 164, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/2) p. 148, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 305, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 305, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 312, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 312, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/2) p. 118, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/2) p. 184, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 162.

Modern kiadása: RMKT-5-109.

A dallam kiadásai: RMDT1 #83, RMDT2 #209.

analyticum

Óvári graduál, 17. sz. eleje (S 10) p. 194
Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (S 50) p. 33v
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 33v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 342
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 209
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 102
Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (S 88) p. 36r
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (S 178) p. 147
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 192v
Enekec harom rendbe Detrekő, 1582 (RMNy 513, [fakszimile kiadás]) p. 14v
Keresztyeni enekek Debrecen, 1616 (RMNy 1107/1) p. 85r
Keresztyeni enekek Debrecen, 1620 (RMNy 1205/1) p. 80r
Keresztyéni énekek Debrecen, 1632 (RMNy 1523/1) p. 80r
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/1) p. 171
Kereszteni isteni dicsiretek Bártfa, 1640 (RMK I 698) p. 20
Keresztyen imadsagok egy-nehany Debrecen, 1641 (RMK I 713) p. 74r
Keresztyeni isteni dicsiretek Lőcse, 1642 (RMK I 726) p. 17
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/2) p. 164
Egy néhány szép soltárok Várad, 1648 (RMK I 818) p. 188
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/2) p. 164
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/2) p. 124
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/2) p. 154
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/2) p. 164
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/2) p. 208
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 303
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 164
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/2) p. 169
Cantionale catholicum Csik, 1676 (RMK I 1188) p. 59
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/2) p. 164
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/2) p. 148
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 305
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 305
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 312
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 312
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/2) p. 118
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/2) p. 184
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 162

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
Óvári graduál cím: Más
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL
Petri András-énekeskönyv terjedelem: 5 versszak
akrosztikon?: A versnek nincs akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MJAAL
Balogi cancionale akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0192-B
főcím: A mi urunk, Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek
élőfej: Reggeli és délesti éneklések
cím: Mégis azonról
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MICHAEL
műfaj: vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prima, vecsernye
Keresztyen imadsagok egy-nehany nyomtatott forrás: 27:0713 P:0074-A
műfaj: vallásos
ünnep: Advent
Kereszteni isteni dicsiretek nyomtatott forrás: 27:0698 P:0020
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MJCHAEL
Keresztyeni isteni ditsiretek nyomtatott forrás: 27:0890/2 P:0124
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
akrosztikon: MJTsHAEL
Cantionale catholicum nyomtatott forrás: 27:1188 P:0059
terjedelem: 6 versszak
akrosztikon?: A versnek van akrosztichonja
teljes-e?: A vers szövege teljes
akrosztikon: MJHAEL

változatok mezőnként

mező változat forrás
főcím A mi urunk, Jézus Krisztusnak test szerint való születésének ünnepén való reggeli dicséretek A keresztyeni gywlekezetben
élőfej Reggeli és délesti éneklések A keresztyeni gywlekezetben
cím Más Óvári graduál
Mégis azonról A keresztyeni gywlekezetben
akrosztikon? A versnek van akrosztichonja Óvári graduál
A versnek nincs akrosztichonja Petri András-énekeskönyv
A versnek van akrosztichonja Balogi cancionale
A versnek van akrosztichonja A keresztyeni gywlekezetben
A versnek van akrosztichonja Kereszteni isteni dicsiretek
A versnek van akrosztichonja Keresztyeni isteni ditsiretek
A versnek van akrosztichonja Cantionale catholicum
akrosztikon MICHAEL Óvári graduál
MJAAL Petri András-énekeskönyv
MICHAEL Balogi cancionale
MICHAEL A keresztyeni gywlekezetben
MJCHAEL Kereszteni isteni dicsiretek
MJTsHAEL Keresztyeni isteni ditsiretek
MJHAEL Cantionale catholicum
teljes-e? A vers szövege teljes Petri András-énekeskönyv
A vers szövege teljes Cantionale catholicum
terjedelem 5 versszak Petri András-énekeskönyv
6 versszak Cantionale catholicum
műfaj vallásos
ünnep: Karácsony
istentisztelet: prima, vecsernye
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
ünnep: Advent
Keresztyen imadsagok egy-nehany