RPHA editor —

syntheticum

897 Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak – Hétfőre való hymnus a teremtésről

Irodalomtörténeti adatok

Szerzője ismeretlen, nem dedikált. Idegen minta: Feria secunda hymnus ad Vesperas: ? Gregorius Magnus. AH,51,35, CH,8453. Nincs akrosztichonja. Nincs kolofon. Keletkezési idő nem később, mint 1574.

Metrum és műfaj

Szótagszámláló, izo-strofikus, énekvers.

Nótajelzései: Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (0412), Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (0914), Ut queant laxis (5194).

A szöveg teljes terjedelme 6, 7, 8 strófa.

Metrumképlete:

a11(5,6), a11(5,6), a11(5,6), a5

Műfaji besorolása:

vallásos > nem história > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű > himnusz
.

Bibliográfia

A verset tartalmazó források közül:

Kéziratos forrásai: Batthyány-kódex, 17. sz. eleje, protestáns (S 6) p. 105, Apostagi graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 8) p. 44r »MEK, Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 9) p. 73, Rádai graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 11) p. 108, Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje, protestáns (S 12) p. 60r, Csáti graduál, 1602, protestáns (S 15) p. 37r, Spáczai graduál, 1619, protestáns (S 38) p. 199, Kálmáncsai graduál, 1623-1628, protestáns (S 41) p. 91, Eperjesi graduál, 1635-1652, evangélikus (S 57) p. 267v »MEK, Kecskeméti graduál, 1637-1638, protestáns (S 58) p. 30, Csurgai graduál, 1630-as évek, protestáns (S 62) p. 31r, Újnépi-énekeskönyv, 1646, protestáns (S 67/1) p. 36, Balogi cancionale, 1659, protestáns (S 82/1) p. 57, Komjátszegi graduál, 1697 után, unitárius (S 137) p. 9, Unitárius graduál, 1697 után, unitárius (S 138) p. 11, Graduale sacrum, 1699-1702, unitárius (S 140) p. 26.

Nyomtatott kiadásai: A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574, evangélikus (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 63r, Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615, unitárius (RMNy 983) p. 37, Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632, unitárius (RMNy 1541) p. 14, Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635, protestáns (RMNy 1628/3) p. 49, Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636, református (RMK I 658/1) p. 174 »MEK, Énekeskönyv Várad, 1648, protestáns (RMK I 816/1) p. 49, Az Sz. David profetának Várad, 1651, protestáns (RMK I 852/1) p. 49, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654, protestáns (RMK I 890/1) p. 59, A' Sz. David profetának Várad, 1654, protestáns (RMK I 895/1) p. 32, Énekeskönyv Várad, 1654, protestáns (RMK I 898/1) p. 49, Enekes könyv Kassa, 1662, protestáns (RMK I 990/1) p. 47, A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673, protestáns (RMK I 1145/A) p. 52, Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 50, Énekeskönyv Kolozsvár, 1675, protestáns (RMK I 1175/B) p. 49, Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675, protestáns (RMK I 1183/1) p. 59, Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680, protestáns (RMK I 1244/1) p. 48, Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690, protestáns (RMK I 1384/1) p. 38, Sz. David profetának Lőcse, 1690, protestáns (RMK I 1389/1) p. 50, Az Sz. David profetának Lőcse, 1691, protestáns (RMK I 1410/1) p. 50, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694, protestáns (RMK I 1460/1) p. 52, Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696, protestáns (RMK I 1493/B) p. 52, A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697, protestáns (RMK I 1499/1) p. 30, Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697, unitárius (RMK I 1503) p. 11, A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700, protestáns (RMK I 1553/1) p. 42, Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül, protestáns (RMK I 1559/A) p. 35.

Modern kiadása: Nyelvemléktár-14-176.

analyticum

Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (S 6) p. 105
Apostagi graduál, 17. sz. eleje (S 8) p. 44r
Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (S 9) p. 73
Rádai graduál, 17. sz. eleje (S 11) p. 108
Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (S 12) p. 60r
Csáti graduál, 1602 (S 15) p. 37r
Spáczai graduál, 1619 (S 38) p. 199
Kálmáncsai graduál, 1623-1628 (S 41) p. 91
Eperjesi graduál, 1635-1652 (S 57) p. 267v
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (S 58) p. 30
Csurgai graduál, 1630-as évek (S 62) p. 31r
Újnépi-énekeskönyv, 1646 (S 67/1) p. 36
Balogi cancionale, 1659 (S 82/1) p. 57
Komjátszegi graduál, 1697 után (S 137) p. 9
Unitárius graduál, 1697 után (S 138) p. 11
Graduale sacrum, 1699-1702 (S 140) p. 26
A keresztyeni gywlekezetben Komjáti, 1574 (RMNy 353/1, [fakszimile kiadás]) p. 63r
Isteni dicséretek Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983) p. 37
Isteni ditsiretek, imadságos Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541) p. 14
Keresztyéni isteni dicséretek Lőcse, 1635 (RMNy 1628/3) p. 49
Az keresztyeni üdvözitö Gyulafehérvár, 1636 (RMK I 658/1) p. 174
Énekeskönyv Várad, 1648 (RMK I 816/1) p. 49
Az Sz. David profetának Várad, 1651 (RMK I 852/1) p. 49
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1654 (RMK I 890/1) p. 59
A' Sz. David profetának Várad, 1654 (RMK I 895/1) p. 32
Énekeskönyv Várad, 1654 (RMK I 898/1) p. 49
Enekes könyv Kassa, 1662 (RMK I 990/1) p. 47
A' Sz. David Profetanak Kassa, 1673 (RMK I 1145/A) p. 52
Az Sz. David profetának Lőcse, 1673 (RMK I 1155/B) p. 50
Énekeskönyv Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B) p. 49
Keresztyeni isteni ditsiretek Lőcse, 1675 (RMK I 1183/1) p. 59
Az Sz. David Prophetanak Kolozsvár, 1680 (RMK I 1244/1) p. 48
Az Sz. David prophetanak Kolozsvár, 1690 (RMK I 1384/1) p. 38
Sz. David profetának Lőcse, 1690 (RMK I 1389/1) p. 50
Az Sz. David profetának Lőcse, 1691 (RMK I 1410/1) p. 50
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1694 (RMK I 1460/1) p. 52
Az Sz. David profetanak Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B) p. 52
A' Sz. David prophetanak Debrecen, 1697 (RMK I 1499/1) p. 30
Isteni dicsiretek, imadsagok Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503) p. 11
A Szent Dávid prophetának Debrecen, 1700 (RMK I 1553/1) p. 42
Énekeskönyv Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A) p. 35

új változat // új forrás

változatok forrásonként

forrás mező változat
A keresztyeni gywlekezetben nyomtatott forrás: 28:0353/1 P:0063-A
cím: Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Hétfőre való hymnus az Istennek másod napi teremtéséről, azon nótára. Második napon az ég és föld között való ürességet erősíté, s az éltető híg eget teremté Isten, és elválasztá a vizeket egymástól, hogy fejünk fölött az égen is víz lenne a felhőkben, s a földön is. Immense coeli Conditor etc.
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 8. versszak csak utal a teremtés-hymnusok záró versszakára: Add meg ezeket etc.
műfaj: vallásos
hét napjai: hétfő
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymn. secundi diei
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: 7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket nekünk ke:
műfaj: vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál cím: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymnus secundi diei
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
műfaj: vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál cím: Hymni de operibus sex dierum; Secundi diei. Immense coeli Conditor
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
megjegyzések: A 7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen.
műfaj: vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Nagydobszai graduál terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Spáczai graduál élőfej: Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum
cím: Die Lunae
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Csurgai graduál terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Balogi cancionale cím: Altera bis quinos coelos, ac acra vastum
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Isteni ditsiretek, imadságos nyomtatott forrás: 28:1541 P:0014
terjedelem: 8 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Az keresztyeni üdvözitö nyomtatott forrás: 27:0658/1 P:0174
terjedelem: 6 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes
Komjátszegi graduál cím: Hymnus secundi diei. Die Lunae canendus
terjedelem: 7 versszak
teljes-e?: A vers szövege teljes

változatok mezőnként

mező változat forrás
élőfej Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum Spáczai graduál
cím Egész hetedszaka az Istennek teremtéséről minden napra magán-magán való hymnusok, melyekben az Istennek csodálatos dolgait hirdetjük, mindenik napon mit teremtett, Genesis 1.; Reggeli éneklések; Hétfőre való hymnus az Istennek másod napi teremtéséről, azon nótára. Második napon az ég és föld között való ürességet erősíté, s az éltető híg eget teremté Isten, és elválasztá a vizeket egymástól, hogy fejünk fölött az égen is víz lenne a felhőkben, s a földön is. Immense coeli Conditor etc. A keresztyeni gywlekezetben
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymn. secundi diei Batthyány-kódex
Hymni de creatione ad singulos dies hebdomadarum; Hymnus secundi diei Rádai graduál
Hymni de operibus sex dierum; Secundi diei. Immense coeli Conditor Eperjesi graduál
Die Lunae Spáczai graduál
Altera bis quinos coelos, ac acra vastum Balogi cancionale
Hymnus secundi diei. Die Lunae canendus Komjátszegi graduál
megjegyzések A 8. versszak csak utal a teremtés-hymnusok záró versszakára: Add meg ezeket etc. A keresztyeni gywlekezetben
7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket nekünk ke: Batthyány-kódex
A 7. versszak utalásszerűen: Add meg ezeket etc. Úgy legyen. Eperjesi graduál
teljes-e? A vers szövege teljes A keresztyeni gywlekezetben
A vers szövege teljes Batthyány-kódex
A vers szövege teljes Rádai graduál
A vers szövege teljes Eperjesi graduál
A vers szövege teljes Nagydobszai graduál
A vers szövege teljes Spáczai graduál
A vers szövege teljes Csurgai graduál
A vers szövege teljes Balogi cancionale
A vers szövege teljes Isteni ditsiretek, imadságos
A vers szövege teljes Az keresztyeni üdvözitö
A vers szövege teljes Komjátszegi graduál
terjedelem 8 versszak A keresztyeni gywlekezetben
7 versszak Batthyány-kódex
7 versszak Rádai graduál
7 versszak Eperjesi graduál
7 versszak Nagydobszai graduál
6 versszak Spáczai graduál
6 versszak Csurgai graduál
6 versszak Balogi cancionale
8 versszak Isteni ditsiretek, imadságos
6 versszak Az keresztyeni üdvözitö
7 versszak Komjátszegi graduál
műfaj vallásos
hét napjai: hétfő
napszakok: reggel
tartalom 1: hymnus
A keresztyeni gywlekezetben
vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Batthyány-kódex
vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Rádai graduál
vallásos
hét napjai: hétfő
tartalom 1: hymnus
Eperjesi graduál